Eliška123
17.07.14,10:36
Zákazník nám dodal materiál, z ktorého potreboval vyrezať istý výrobok. Ako by sme to mali správne zaúčtovať?
evuš
17.07.14,08:56
311 A / 602 A + 343 A