valeriam
17.10.04,22:13
Prosím, ako mám uplatniť DPH z bločkov, ktoré dali majitelia do účtovníctva tento mesiac s dátumami minulých mesiacov? Pátrala som v starých príspevkoch, ale tiež nie sú jednotné. Niekde som čítala, že "...sa môže započítať DPH z bločkov v mesiaci, kedy boli prijaté do účtovníctva, aj keď ZP bolo v minulých mesiacoch- hovorí usmernenie o DPH..." Ďalšia kolegyňa podávala opravné priznanie za zabudnutý bloček na PHM. TAK AKOOOO???
emily
18.10.04,06:22
My sme mali kontrolu a našli bločky z prelomu mesiaca. Išlo o deň alebo dva. Z kontrolovaného mesiaca ich vyhodili a za starý mesiac sme museli dať dodatočné DP. Išlo o úplne smiešnu sumu DPH a bolo to podľa mňa trápne. Ale keďže nič iné nenašli asi aj to bolo dobré. " Aj kontrolór je len človek............"
Paula
18.10.04,06:24
Urobila by som podľa rozhodnutia majiteľa -opravné DP alebo suma DPH do škôd, alebo pohľadávku voči nemu (výchovné opatrenie :) ).
valeriam
18.10.04,06:31
Hľadala som aj v zákone, našla som len par.49 ods.1-"Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, krď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť." Tu by to bolo jasné, len som ešte myslela, či niekde nie je niečo také ako v minulom zákone, že podmienkou bolo aj zaúčtovanie prípadu.
valeriam
18.10.04,07:54
Nikto nevie, ktoré usmernenie hovorí o možnosti odpočítať tú DPH pri prijatí do účtovníctva? Nemôžem ani za svet nájsť ten príspevok, kde som to čítala. Nechce sa mi podávať dodatočné DP, a tých bločkov je ozaj dosť!
Adela
18.10.04,07:59
Podmienka o zaúčtovní v zákone nie je, len vyšlo usmernenie,že ak faktúru obdržím neskôr, môžem ju dať do mesiaca v ktorom mi prišla a nemusím podávať dodatočné daňové priznanie. Ale na školeniach nám bolo vysvetlené, že sa to netýka bločkov, pretože dátum na bločku z registračnej pokladne nepustí a je to vlastne dôkaz, že firma keď tovar nakúpila mala aj doklad. To že nám to zamestnanec (prípadne šef) odovzdal neskoro je už náš problém, čiže - dodatočné daň. priznanie.
Zdraví Adela
bea
18.10.04,08:05
Uvádzam text stanoviska Daňového riaditeľstva, z ktorého však vyplýva, že sa nemusí podávať dodatočné daňové priznanie.

4/ Stanovisko k § 51 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Podľa § 51 ods. 1 v spojení s § 51 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. platiteľ dane uplatní odpočítanie dane za to zdaňovacie obdobie, v ktorom mu vzniklo právo na odpočítanie dane (§ 49), ak má do dňa podania daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie faktúru. Tento výklad je premietnutý aj v bode 34 poučenia na vyplnenie daňového priznania k DPH.
Ak platiteľ dane napr. z dôvodu spracovania podkladov pre vyplnenie daňového priznania nestihne do daňového priznania zahrnúť faktúru, ktorú má k dispozícii do dňa podania daňového priznania, môže si uplatniť odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, kedy má k dispozícii faktúru. To znamená, že platiteľ dane nemusí podať dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu, kedy mu vzniklo právo na odpočítanie dane.
valeriam
18.10.04,08:13
No hop, dievčence a včil buc múdra. No, neviem aj tak ako sa mám zariadiť. Bločky účtovníčka do podania DP za 08( dokonca je tam jeden aj z 05!) nemala. Idem volať na daňový úrad, ak ma nepošlú do horúcich pekiel...
ZuzanaA
18.10.04,08:13
Bea, lenže to sa týka zrejem len FAKTÚR, o bločkoch z ERP tam nie je zmienka.
LenkaSlnka
18.10.04,08:21
Presne tak - jedná sa len o faktúry, bloky tam nepatria. Faktúra ak príde neskôr (presne ako sa to hovorí v tom usmernení) sa zaradí do DP za aktuálne obdobie a nemusí sa robiť dodatočné. O bločkoch to neplatí - aspoň podľa nášho DÚ.
bea
18.10.04,08:21
Treba si všimnúť aj § 71 ods. 5) " Ak cena služby tovaru alebo služby vrátane dane nie je viac ako 50000,- Sk, za faktúru sa považuje aj doklad vyhotovený ERP, ktorý musí obsahovať ..." . Všetko je "faktúra", aj keď sa to tak nevolá. Teda podľa mňna je to tak a tak si vysvetľujem aj výklad DR.
Beata
18.10.04,08:26
Súhlasím s beou, aj si to tak vysvetľujem. Dúfam, že sa obe nemýlime ;)
valeriam
18.10.04,08:29
No tak som volala a neporadili. Najprv tápala..."kto vám dokáže"... potom pochybovala..."to nepustí asi"... a nakoniec: "..no, ja vám môžem povedať len to, čo hovorí zákon, nič viac..." To si viem prečítať aj sama. Ták sa mi néchcé, ale asi podám dodatočné...
eviketa
18.10.04,19:11
suhlasim s beou a nepodala by som dodatocne ak viem preukazať, že mi to dal niekto na zaučtovanie neskoro.
valeriam
18.10.04,19:27
Vieš, práve v tom je problém, ako môžem dokázať, že mi to niekto dal neskoro, keď na bločkoch je dátum. A keď je dátum, vtedy musel byť tovar kúpený. No a kto ho kúpil? Majiteľ, alebo zamestnanec firmy,takže firma má tovar aj bloček.... a majú na to 25 dní do podania DPH, aby ho stihli dať do DPH za príslušný mesiac... Toto by asi u daňovákov neprešlo. V tomto zákone mi chýba podmienka zaúčtovania- to bolo jasné ako facka!
bea
19.10.04,07:06
Ja zase zopakujem časť z výkladu daňového riaditeľstva a z toho vychádzam, že netreba dávať dodatočné DP.
"Ak platiteľ dane napr. z dôvodu spracovania podkladov pre vyplnenie daňového priznania nestihne do daňového priznania zahrnúť faktúru, ktorú má k dispozícii do dňa podania daňového priznania, môže si uplatniť odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, kedy má k dispozícii faktúru. To znamená, že platiteľ dane nemusí podať dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu, kedy mu vzniklo právo na odpočítanie dane."
Daniela
19.10.04,08:01
Nedám dodatočné. Blok zaúčtujem po 25.,kedy podám daňové priznie. Nie ja budem dokazovať. Nech dokážu mne, že nemám pravdu. Bea má celkom pravdu. Já nemám dôvod klamať. Každá platba je môj odpočet, tak prečo by som si vyrábala sama problém a nepodpočítala daň?
Monika Kováčová
19.10.04,08:42
Daniela ja som rozmýšľala presne ako ty. Tvrdohlavo som stála za tým, že peniaze som z pokladne firmy vyplatila zamestnancovi po 25.dni. Daňoví kontrolóri však boli v tomto neoblomní. Všetko mi vyhodili z výkazu. Nemám na to právo uplatniť to v inom zdaňovacom období. Máme si riešiť kolobeh dokladov tak, aby to bolo v súlade so zákonom. Vôbec moje argumenty neobstáli. Ver mi, že neobstoja ani tvoje. Na dvoch rôznych školeniach o DPH som sa "hádala za svoju pravdu", ale márne. Je na tebe čo urobíš, ale ja odteraz poctivo podávam DDP, dokonca aj dodatočné DDP. Naozaj je prax takáto. Nevieš si predstaviť ako to mňa nahnevalo, ale už viac neurobím takú chybu, aby som blok z ERP dala do nasledujúceho mesiaca v DP na DPH.
bea
19.10.04,09:18
ermon, nepotešili ste ma, nepáči sa mi to a nemám chuť podávať dodatočné DP. Budem sa snažiť zohnať všetky bločky do termínu, ale keď ich nebudem mať, dám na zváženie vo firmách, či idú do rizika a nepodám dodat.DP, alebo ho podáme.
Nika
19.10.04,09:57
Nepodarilo sa mi priložiť oznámenie MF k poučeniu na vyplnenie DP tak som to skopírovala.nájdete ho na stránke MF-Materiáky a dokumenty/Vzory tlačív/oznámenia MFOznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
k Poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnotyReferent: Ing. Rybánsky, tel.: 02/ 59 58 34 94
Číslo: 123/2004-73


Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že bod 34. Poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty publikovaného vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2004 ako súčasť Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 3031/2004-73, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, sa nahrádza týmto textom:

„34. Riadok 19 – výška odpočítateľnej dane podľa § 49 až 51 zákona. Výška odpočítateľnej dane sa určí úpravou dane uvedenej v riadkoch 15 až 18 podľa kategorizácie odpočítania dane, neodpočítania dane a pomerného odpočítania dane podľa § 49 a 50 zákona. Platiteľ dane uplatní odpočítanie dane podľa podmienok § 51 zákona v zdaňovacom období, v ktorom vznikne právo na odpočítanie dane, ak do dňa podania daňového priznania má k dispozícii doklad (faktúru alebo dovozný doklad).
Ak platiteľ dane do dňa podania daňového priznania má k dispozícii doklad (faktúru alebo dovozný doklad), ale nezahrnul ho do odpočítania dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom vzniklo právo na odpočítanie dane, môže uplatniť právo na odpočítanie dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom doklad (faktúru alebo dovozný doklad) obdržal. Platiteľ dane v tomto prípade nepodáva dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom vzniklo právo na odpočítanie dane.
Ak platiteľ dane do dňa podania daňového priznania nemá k dispozícii doklad (faktúru alebo dovozný doklad) viažuci sa k zdaniteľnému obchodu, pri ktorom vzniklo v zdaňovacom období právo na odpočítanie dane podľa § 49 ods. 1 zákona, uplatní odpočítanie dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom obdržal doklad (faktúru alebo dovozný doklad).“


Ing. Branislav Ďurajka v.r.
generálny riaditeľ
sekcia daňovej a colnej
Vytvorené: 10.06.2004© 2002 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
luebchenko
19.10.04,10:08
Ermon a čím si argumentovala? Lebo keď si dáme dohromady výklad z MF a § 71 ods. 5) (Ak cena služby tovaru alebo služby vrátane dane nie je viac ako 50000,- Sk, za faktúru sa považuje aj doklad vyhotovený ERP...)vyzeralo by to, že by sme ozaj nemuseli podávať DDP! (Ja sa priznám, tiež som lenivá ich robiť a ani som to nerobila - len som ešte v tej lajdáckej firme nemala kontrolu). Alebo čím argumentovali daňováci? Keď je bločok z ERP faktúra, tak ich argumenty neobstoja - alebo neviem čítať?

Ľuba
bea
19.10.04,10:11
Presne tak, Ľuba, ja tiež neviem, či vidím iné, ako daňováci?!
sybila3
20.07.09,20:31
môžem dať do dph - jún -zabudnutý blok za január, sme mesačný platci.
Kika69
20.07.09,22:46
môžem dať do dph - jún -zabudnutý blok za január, sme mesačný platci.

Podľa mňa nie, zákon povoľuje posun do ďalšieho zdaňovacieho odbobia, ak ste mali doklad do termínu podania DP alebo keď nebol doklad k diposzícii tak do obdobia, keď ste ho obdržali. Predpokladám, že blok bol k dispozíccii ešte v januári.
lenkam68
21.07.09,06:34
Môžeš, novela zákona o DPH účinná od 1. 4. 2009 § 51 ods. 2
Kika69
21.07.09,07:35
Podľa mňa nie, zákon povoľuje posun do ďalšieho zdaňovacieho odbobia, ak ste mali doklad do termínu podania DP alebo keď nebol doklad k diposzícii tak do obdobia, keď ste ho obdržali. Predpokladám, že blok bol k dispozíccii ešte v januári.

Ospravedlňujem sa za mylnú informáciu, teraz som si prečítala novelu zákona. Uvedené platilo do 1.4.2009;)
Kolejová
21.07.09,08:04
Bločky sa nedoručujú tak ako faktúra, takže nie bol k dispozícii hneď v januári.

L.
sybila3
21.07.09,08:14
takže to mám chápať tak, že pre bločky tá novela zákona neplatí?
Tamila
21.07.09,08:15
Novela zákona o DPH k 1. 4. 2009:
§ 51 odst. 2 zákona bol upravený v tom zmysle, aby sa umožnila platiteľom dane možnosť odpočítania dane v ktoromkoľvek zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo ...
To znamená, že bločky sa môžu dať do odpočtu v ktoromkoľvek mesiaci po ich vystavení v kalendárnom roku.
Ale môj názor je, že sa to týka bločkov až po 1. 4. 2009, keďže novela platí od tohto dňa.
sybila3
21.07.09,08:17
aha, takže januárové môžem vyhodiť. Mám tu ešte jeden májový, ten môžem uplatniť.
evina
21.07.09,08:19
Novela zákona o DPH k 1. 4. 2009:
§ 51 odst. 2 zákona bol upravený v tom zmysle, aby sa umožnila platiteľom dane možnosť odpočítania dane v ktoromkoľvek zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo ...
To znamená, že bločky sa môžu dať do odpočtu v ktoromkoľvek mesiaci po ich vystavení v kalendárnom roku.
Ale môj názor je, že sa to týka bločkov až po 1. 4. 2009, keďže novela platí od tohto dňa.

Prikláňam sa tiež k tomuto názoru. Prechodné ustanovenia k novele neriešia tento paragraf, t.j. u mesačného platiteľa možnosť uplatnenia január alebo február 2009 podľa vtedy platného znenia.
Tamila
21.07.09,08:19
Podľa môjho názoru, májový môžeš uplatniť kedykoľvek do konca roka a januárové by som dala DDP
sybila3
21.07.09,09:48
takže aby som si to ujasnila, všetky bločky od 1.4.09, faktúry môžem uplatniť kedykoľvek do 31.12.09. Pred 1.4.09-dodatočné DP. Tak?
lenkam68
21.07.09,10:16
Nie, novela nám umožňuje uplatniť si DPH aj z dokladov, ktoré sme mali k dispozícii pred novelou zákona a z nejakých dôvodov sme si ju neuplatnili v tom zdaňovacom období, kedy nám nárok na odpočet vznikol. Viď. Poradca podnikateľa ročník 2009 číslo 9 str. 143 príklad 13.
sybila3
21.07.09,10:47
dobre, tak prečo niekto poradí že môžu sa uplatniť a niekto, že nie, tak neviem, čo teraz urobiť.
evina
21.07.09,11:09
Nie, novela nám umožňuje uplatniť si DPH aj z dokladov, ktoré sme mali k dispozícii pred novelou zákona a z nejakých dôvodov sme si ju neuplatnili v tom zdaňovacom období, kedy nám nárok na odpočet vznikol. Viď. Poradca podnikateľa ročník 2009 číslo 9 str. 143 príklad 13.

To, že je to uvedené v Poradcovi nie je ešte isté, že je to tak. Osobne k tomu nevidím právny dôvod. Uveď prosím ťa ako túto skutočnosť zdôvodňujú. Dík... Je pravdou, že od 1.4. platí do konca roka, ale je pravdou, že blok z januára už mal byť uplatnenný január-február.
evina
21.07.09,11:10
dobre, tak prečo niekto poradí že môžu sa uplatniť a niekto, že nie, tak neviem, čo teraz urobiť.
Lebo paragrafy sú krivoľaké:) Vyčkaj ešte do vyjadrenia viacerých...
lenkam68
21.07.09,11:22
Uplatniť DPH si môžeš určite, len sa sama musíš rozhodnúť, či podáš DDP, alebo si DPH uplatníš v riadnom DP. Ja som za riadne.
lenkam68
21.07.09,11:51
To, že je to uvedené v Poradcovi nie je ešte isté, že je to tak. Osobne k tomu nevidím právny dôvod. Uveď prosím ťa ako túto skutočnosť zdôvodňujú. Dík... Je pravdou, že od 1.4. platí do konca roka, ale je pravdou, že blok z januára už mal byť uplatnenný január-február.


V príspevku zdôvodnenie nie je. V zákone v prechodných ustanoveniach nie je uvedené, že paragraf sa nesmie použiť na doklady vystavené pred účinnosťou tohto zákona (resp. novely), hovorí sa tu o kalendárnom alebo hospodárskom roku. A máš úplnú pravdu, že zákony sú krivoľaké, preto čo nie je zakázané, to je povolené. Ja som si to vysvetlila takto. Či to takto mali na mysli aj naši zákonodarci neviem, ale pokiaľ nevíde jednoznačné usmernenie, trvám na riadnom DP, už aj preto, že táto úprava zákona je nasmerovaná k zníženiu podávania DDP. Ale nech sa už každý rozhodne na základe svojho úsudku akokoľvek, v podstate je to jedno, pretože z podaných DDP na vstupe sa pokuta nevyrubuje.
sybila3
21.07.09,12:19
riadne, to znamená že môžem januárový uplatniť teraz v riadnom júnovom výkaze?
evina
21.07.09,12:22
V príspevku zdôvodnenie nie je. V zákone v prechodných ustanoveniach nie je uvedené, že paragraf sa nesmie použiť na doklady vystavené pred účinnosťou tohto zákona (resp. novely), hovorí sa tu o kalendárnom alebo hospodárskom roku. A máš úplnú pravdu, že zákony sú krivoľaké, preto čo nie je zakázané, to je povolené. Ja som si to vysvetlila takto. Či to takto mali na mysli aj naši zákonodarci neviem, ale pokiaľ nevíde jednoznačné usmernenie, trvám na riadnom DP, už aj preto, že táto úprava zákona je nasmerovaná k zníženiu podávania DDP. Ale nech sa už každý rozhodne na základe svojho úsudku akokoľvek, v podstate je to jedno, pretože z podaných DDP na vstupe sa pokuta nevyrubuje.

V prípade zmeny niektorého paragrafu riešia prechodné ustanovenia poväčšine termín odkedy sa môžu použiť. Nakoľko § 51 nie je v prechodných ustanoveniach riešený, ja mám ten názor, že postupujeme v danom čase podľa platného znenia, t.j. do 1.4. /kedy mali byť už bloky uplatnené január-február a v apríli by z môjho pohľadu išlo o retroaktivitu/ a od 1.4., čiže ja by som podala DDP za január.
Tweety
21.07.09,12:22
riadne, to znamená že môžem januárový uplatniť teraz v riadnom júnovom výkaze?
Nie, nemôžeš.
evina
21.07.09,12:33
Pozrite si v prílohe stranu 32...Časové hľadisko...

http://www.porada.sk/1020788-post11.html
lenkam68
21.07.09,12:44
Ako som už písala, je to o tom, ako si kto daný paragraf vysvetlí. Autorkou príspevku v DÚPP je Ing. Zdenka Jablonková, ktorá je si myslím, dosť veľká odborníčka na DPH, takže v prípade "nutnosti," sa môžem odvolať na výklad z odbornej literatúry.
Paula
21.07.09,12:53
Ako som už písala, je to o tom, ako si kto daný paragraf vysvetlí. Autorkou príspevku v DÚPP je Ing. Zdenka Jablonková, ktorá je si myslím, dosť veľká odborníčka na DPH, takže v prípade "nutnosti," sa môžem odvolať na výklad z odbornej literatúry.


Hm, kvôli občasným "preklepom" v tzv. odbornej literatúre, odber tejto už pred rokmi mnohí zrušili. Ja by som sa na ňu v prípade nutnosti veru neodvolávala.
sybila3
21.07.09,12:59
Uplatniť DPH si môžeš určite, len sa sama musíš rozhodnúť, či podáš DDP, alebo si DPH uplatníš v riadnom DP. Ja som za riadne.
-tak potom tomuto nerozumiem, ako môžem sa rozhodnúť či podám riadne, keď je to blok za január a riadne sa podávalo už dávno.
Tamila
21.07.09,13:01
-tak potom tomuto nerozumiem, ako môžem sa rozhodnúť či podám riadne, keď je to blok za január a riadne sa podávalo už dávno.
Za január môžeš podať DDP a nie riadne.
lenkam68
21.07.09,13:12
Pozrite si v prílohe stranu 32...Časové hľadisko...

http://www.porada.sk/1020788-post11.html
Nikde sa v tom príspevku neuvádza príklad na doklady, ktoré som mala k dispozícii pred novelou zákona a neuplatnila som si DPH, čiže opäť je to na subjektívnom výklade daného paragrafu. Samozrejme netvrdím, že môj názor je 100%-tne správny, zrejme by bolo celkom vhodné, keby k tomu daň. úrad vydal usmernenie.
lenkam68
21.07.09,13:15
-tak potom tomuto nerozumiem, ako môžem sa rozhodnúť či podám riadne, keď je to blok za január a riadne sa podávalo už dávno.
Ja som mala na mysli, že sa môžeš rozhodnúť na základe príspevkov či podáš v júni DDP za január, alebo januárový doklad zahrnieš do riadneho DP za jún a nie že by si podávala "riadne" za január.
evina
21.07.09,13:18
Nikde sa v tom príspevku neuvádza príklad na doklady, ktoré som mala k dispozícii pred novelou zákona a neuplatnila som si DPH, čiže opäť je to na subjektívnom výklade daného paragrafu. Samozrejme netvrdím, že môj názor je 100%-tne správny, zrejme by bolo celkom vhodné, keby k tomu daň. úrad vydal usmernenie.


Časové hľadisko pre
uplatnenie odpočítania dane
§ 51 ods. 2 a 3
Do 31. 3. 2009 si platiteľ mohol odpočítať
daň v daňovom priznaní za
zdaňovacie obdobie, v ktorom právo
na odpočítanie dane vzniklo, alebo
v nasledujúcom, ak do dňa podania
daňového priznania za toto zdaňovacie
obdobie mal faktúru. Ak si platiteľ
dane neuplatnil odpočítanie dane
ani v jednom z dvoch uvedených
zdaňovacích období, bol povinný
podať dodatočné daňové priznanie.
Podľa znenia § 51 ods. 2 od 1. 4. 2009
si platiteľ za predpokladu, že má
faktúru od platiteľa, môže odpočítať
daň najskôr v daňovom priznaní
za zdaňovacie obdobie, v ktorom
právo na odpočítanie dane vzniklo
a najneskôr v poslednom zdaňovacom
období kalendárneho roka,
v ktorom právo na odpočítanie dane
vzniklo, ak do uplynutia lehoty na
podanie daňového priznania za zdaňovacie
obdobie, v ktorom uplatňuje
právo na odpočítanie dane, má doklad
(faktúru, dovozný doklad).....

a riešia sa príklady po 1.4. Bločky za január až marec u mesačných platiteľov už dávno boli a mali byť vyriešené .....toť môj názor


P.s. možno niekto vydá "zaujímavé stanovisko" ako v prípade nového zákona o ERP, kde nechali platiť neplatný a už neexistujúci právny predpis Vyhlášku 55....ale to je už medzi nebom a zákonodarcami a ich štylistikou:)
lenkam68
21.07.09,13:35
Napísala som dotaz na DÚ, takže keď budem mať odpoveď, dám vedieť.
Odchádzam domov, takže všetkým diskutujúcim prajem pekný zbytok dňa
sybila3
22.07.09,07:22
ja sa vždy aj 5 krát pýtam, keď robím dph - mesačne, či už mi dali všetky doklady, vždy povedia áno, určite a zrazu mi doniesli januárový.
sybila3
22.07.09,07:25
a mohla by som to urobiť tak, že blok zaúčtujem ako službu-je to servis auta a dph nedaňové výdavky?
Tweety
22.07.09,07:26
a mohla by som to urobiť tak, že blok zaúčtujem ako službu-je to servis auta a dph nedaňové výdavky?
Áno, takto môžeš.
lenkam68
24.07.09,09:48
Ako som sľúbila, prikladám vyjadrenie daňového úradu, k dopytu na uplatnenie DPH zo "zabudnutých" daň. dokladov:

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Novelou zákona č. 83/2009 Z.z. o DPH účinnou od 1.4.2009 sa zmenilo ustanovenie § 51 ods.2 zákona o DPH, ktoré upravuje uplatnenie práva na odpočítanie dane. Podľa § 51 ods.2 zákona o DPH platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods.2 písm.a/, c/ alebo písm.d/ najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm.a/, c/ alebo písm.d/. Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm.a/, c/ alebo písm.d/ do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm.a/, c/ alebo písm.d/. Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods.2 písm.b/ najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
Do účinnosti citovanej novely zákona o DPH, t.j. do 31.3.2009 si mohol platiteľ dane uplatniť odpočítanie dane z prijatých tovarov resp. služieb v zdaňovacom období, v ktorom mu vzniklo právo na odpočítanie dane alebo v prvom nasledujúcom zdaňovacom období. V prípade, ak si toto právo platiteľ neuplatnil v týchto zdaňovacích obdobiach, mohol si uplatniť odpočítanie dane podaním dodatočného daňového priznania k zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom si mohol uplatniť právo na odpočet dane.
V prípade, ak platiteľovi dane vznikol nárok na odpočet dane z prijatých tovarov resp. služieb napr. za zdaňovacie obdobie február 2009 a nárok nebol uplatnený do účinnosti novely zákona o DPH, môže si uplatniť odpočítanie dane po splnení ďalších podmienok vymedzených v § 49 až § 51 zákona o DPH v daňovom priznaní do konca kalendárneho roka 2009.V súvislosti s odpočítaním dane po novom, zákon o DPH v § 70 ods.1 ukladá platiteľovi dane novú povinnosť vedenia záznamov, t.j. v záznamoch platiteľ uvedie zdaňovacie obdobie, v ktorom vykonal odpočítanie dane alebo pomerné odpočítanie dane.

Váš dopyt:

Dobrý deň, umožňuje novela zákona o DPH účinná od 1. apríla 2009 uplatniť si DPH v riadnom DP napr. za jún z daňového dokladu, ktorý bol vystavený s dátumom zdaniteľného plnenia pred účinnosťou tejto novely (napr. február 2009) a účtovná jednotka ho nedopatrením nezúčtovala a neuplatnila si DPH vo februári, alebo sa musí podať DDP za február?

Ďakujem
Lianka
24.07.09,09:53
Ja si vsak neviem predstavit, ako potom bude sediet pokladna... Ked napr. robim inventarizaciu pokladne k 30.6. a neviem, ze mi chyba blok napr. z 26.6., dostanem ho az 2.8... Ako riesit toto?

A ako bude vypisany VPD? Hore datum skutocneho vydavku - 26.6. a dolu datum zauctovania 2.8.? Zauctujem 2.8.
Manual
24.07.09,09:56
Lianka, stal sa preklep, ale to máš do budúcna... :D
Rozalka
24.07.09,17:03
Ja si vsak neviem predstavit, ako potom bude sediet pokladna... Ked napr. robim inventarizaciu pokladne k 30.6. a neviem, ze mi chyba blok napr. z 26.6., dostanem ho az 2.8... Ako riesit toto?

A ako bude vypisany VPD? Hore datum skutocneho vydavku - 26.6. a dolu datum zauctovania 2.8.? Zauctujem 2.8.

V prípade, že medzi dokladom a zaúčtovaním bola uskutočnená inventarizácia hotovosti, prichádza k slovu ĽUT.

(Pre neznalých ĽUT = ľudová umelecká tvorivosť, čiže dopíšem na podkladový papier, že majiteľ zaplatil z vlastných prostridkov, doklad ponechal vo vozidle a zabudol ho doložiť do účtovníctva a pri kontrole stavu phm v nádrži sa doklad našiel .... a podobné rozprávky)
masinka
25.07.09,16:02
Chcem sa opytat ako riesite DPH priznanie, ked cez POS terminal to mam zaplatene z bankoveho uctu, presne viem co mi chyba, ale doklady proste niesu fyzicky, a modlim sa aby ich opisy vobec do nejakeho casu zohnali.
Podla novely by som to do DPH nedala, lebo doklad nemam, dam to na 355, ked mi doklad do konca roka donesu cez Interne doklady to dostanem do DPH. Co vy na to?
Diki za odpoved
liba2
25.07.09,16:33
Chcem sa opytat ako riesite DPH priznanie, ked cez POS terminal to mam zaplatene z bankoveho uctu, presne viem co mi chyba, ale doklady proste niesu fyzicky, a modlim sa aby ich opisy vobec do nejakeho casu zohnali.
Podla novely by som to do DPH nedala, lebo doklad nemam, dam to na 355, ked mi doklad do konca roka donesu cez Interne doklady to dostanem do DPH. Co vy na to?
Diki za odpovedmesiac čo mesiac to riešim, nedoručia doklady = nákupy kartou, na zaúčtovanie :mee:, ale už to nie je problém :D .
sybila3
09.11.09,13:52
teraz mi doniesli bločky z júna za opravu a údržbu auta, môžem uplatniť dph v oktobri?
grammatika
09.11.09,13:55
teraz mi doniesli bločky z júna za opravu a údržbu auta, môžem uplatniť dph v oktobri?
áno
babi2
09.11.09,21:57
teraz mi doniesli bločky z júna za opravu a údržbu auta, môžem uplatniť dph v oktobri?
Zákon o DPH § 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane
(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.