Eva2010
23.07.14,20:24
FO-podnikateľ JÚ - zamestnáva 20 dohodárov, pre ktorých uvaril guláš a pohostil občerstvením. Náklad (fa s DPH) ja daňovo uznaný prevádzkový náklad?
DPH z takého to dokladu sa môže uplatniť? Doklad je riadne zaevidovaný cez pokladn. hotovosť.
mondes
23.07.14,21:48
Nie, nie je, pretože vo všeobecnosti platí, že výdavky na reprezentáciu nie sú podľa § 21 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov daňovo efektívnymi výdavkami. Za výdavky na reprezentáciu sa pritom považujú najmä náklady na pohostenie a občerstvenie pri obchodných jednaniach, poradách, školeniach, firemných podujatiach a pod. Sú to všetko výdavky bez daňovej účinnosti.
Iba v prípade, ak zabezpečuje napríklad zamestnávateľ pitný režim pre svojich zamestnancov, ide o výdavky znižujúce základ dane, a aj to len za predpokladu, že táto povinnosť vyplýva zamestnávateľovi priamo z ustanovení zákonov o ochrane zdravia ľudí a ide o takzvaný ochranný pitný režim. Zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov teda môže zamestnávateľ považovať za daňový výdavok iba vtedy, ak mu to zákon ukladá ako povinnosť. Dobrovoľné poskytovanie pitného režimu zamestnancom je pre zamestnávateľa nedaňovým výdavkom.
Zita5
21.08.14,07:04
Celé pohostenie nedaňový výdavok(VNZD) z čoho vyplýva, že na DPH nemá nárok na odpočet .