lucy164
07.08.14,14:19
Dobry den
ak spolocnik vykonava funkciu konatela - mozu je vykonavat na zaklade mandatnej zmluvy alebo zmluve o vykonavani funkcie konatela - ktore mozu byt s odmenov alebo bez odmeny, ak je s odmenou vznika povinnost platenia odvod do ZP, ak je bez odmeny nevznika ziadna povinnost platenia odvodov, paralelne popri tejto funkcii konatela moze mat uzavretu pracovnu zmluvu kde ale nemoze byt spomenuta funkcia konatel spolocnosti?
Co je vyhodnejsie uzatvarat mandatnu zmluvu alebo zmluvu o vykonavani funkcie konatela?
Z hladiska ISO noriem a kvality - mozem pouzivat pojem konatel?
Ing. Ľubomír Janoška
07.08.14,15:39
Konateľ vykonáva svoju funkciu na základe spoločenskej zmluvy (§ 110 obchodného zákonníka) a jeho funkcia sa stáva platnou zápisom s. r. o. do obchodného registra. Ďalšia zmluva nie je pre výkon funkcie konateľa potrebná.
Mandátna zmluva je typicky zmluva, ktorá sa uzatvára medzi dvomi subjektmi obchodného práva a ak bude zmluvnou stranou fyzická osoba, dostane zmluva neobvyklý význam a bude právne ťažko interpretovateľná. Naproti zmluva o vykonávaní funkcie konateľa je zase netypová zmluva a môže teda obsahovať všetko, na čom sa zmluvné strany dohodnú.
Napokon medzinárodné štandardy, či už ISO/IEC900x alebo akékoľvek iné štandardy musia akceptovať terminológiu zavedenú národnou legislatívou, v tomto prípade Obchodným zákonníkom.