SYLVI65
09.08.14,16:20
zamestnanec nastupil do prac.pomeru 07.05.2014, od 24.7.2014 je Pn, predlžuje sa mu skúšobná doba o dobu pn? môže spoločnosť s ním rozviazať pracovný pomer aj počas pn, kedže nastupil na PN počas skúšobnej doby, môže mu spoločnosť dať paragraf 72 skončenie prac.pomeru v skúšobnej dobe k 11.8.2014?
Mila123
09.08.14,16:21
áno, áno, áno
terezamaria
09.08.14,16:38
Môže, to predĺženie sa aplikuje hlavne vtedy,keď zamestnávateľ má o to záujem.

§ 45
Skúšobná doba

(1) V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

(2) Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

(3) Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.

(4) Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu.