maja32
09.08.14,15:23
ja mam prípad zamestnanec ma neospravedlnenú absenciu v práci od 20.7.2014, dňa 23.7.2014 doručil PN, takže mu od 23.7.2014 začnem vyplacať náhradu príjmu?
Zuzanka_ba
09.08.14,17:35
áno, nárok na náhradu príjmu má http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-462 bez ohľadu na predchádzajúcu absenciu
za absenciu môžete krátiť dovolenku, a poslať mu list kde ho upozorníte na porušenie pracovnej disciplíny