kejtlinka
10.08.14,11:58
Dobrý deň, doposiaľ som zamestnaná, ako zamestnankyňa v menšej firme k 30.9.2014 by som chcela podať žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru. Chcem sa poradiť, ktorý paragraf by bol pre mňa najvýhodnejší, (ako pre čerstvú dôchodkyňu) aby som neprišla o odchodné- odstupné?
terezamaria
10.08.14,12:06
Odkedy budeš dôchodkyňa? Tu si prečítaj :
§ 76a
Odchodné

(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

(3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.

(4) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1.
kejtlinka
10.08.14,12:16
ďakujem za radu, budem postupovať podľa tohto § 76a. Dôchodkyňa som 2 mesiace.
Zuzanka_ba
10.08.14,16:57
Ak nejde o výpoveď z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny alebo odsúdenia za trestný čin, tak je z hľadiska odchodného jedno ako ukončíte PP.
Môžete ho ukončiť dohodou § 60 alebo môžeš dať výpoveď s výpovednou dobou § 76.
Suvadova
14.08.14,08:08
A má nárok zamestnanec na odchodné i keď poberá starobný dôchodok niekoľko rokov ? Ide o prvé skončenie pracovného pomeru
Zuzanka_ba
14.08.14,08:38
môže poberať dôchodok aj niekoľko rokov pred prvým skončením PP, nárok má.
§ 76a
Odchodné
(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.
Suvadova
14.08.14,08:49
Čítala som to, len som si nebola istá na 100% Ďakujem veľmi pekne :)