neji
11.08.14,15:07
Prišla nám do firmy pokuta zo Sociálnej poisťovne za oneskorené podanie výkazov za roky 2005-2014. Poistné bolo vždy zaplatené včas. Máte niekto skúsenosť či Sociálna poisťovňa pokutu zníži v prípade odvolania.?Ak budem argumentovať tým, že som poisťovňu finančne neukrátila, všetko mám načas vysporiadané. Jedná sa "iba" o onekorené zaslanie "papiera" - výkazu. Ďakujem.
Mila123
11.08.14,15:12
ešte som sa nestretla s tým, aby SP pokutovala zamestnávateľa, za oneskorené výkazy????
teda....
neji
11.08.14,15:20
Veru áno a máme to za 400 €. Len neviem aký úspech bude mať odvolanie, či to aj nebude zbytočná námaha tvoriť odvolanie.
Mila123
11.08.14,15:28
poprosím ťa , cituj aký §§§ a ktorého zákona použili?
sankcia je za jeden omeškaný výkaz jednotná, alebo sa líši počtom zmeškaných dní???alebo?
neji
11.08.14,15:38
porušenie povinnosti ustanovenej v § 231 ods. 1 písm.f) zákona v znení účinnom do 31.12.2013 a v §231 ods. 1 písm.f) zákona v znení účinnom od 1.1.2014.
neji
11.08.14,15:43
sankcia je udelená jednou sumou.
Akurát je priložená tabuľka s rozpisom kedy bol dátum termínu predloženia výkazu a kedy sme výkaz skutočne predložili. Žiadny prepočet na jednotlivé dni omeškania tu nie je.
Mila123
11.08.14,15:47
pozri, za odvolanie nič nedáš, nemusíš prikladať koly (ako na DU), vyzdvihni tú skutočnosť, že nikdy nemeškáte s platbou, len ste boli v omeškaní s podávaním mesačných výkazov.......nech zvážia výšku pokuty.....
neji
11.08.14,15:52
asi tak aj urobím. Len som chcela vedieť či s tým nemá niekto tu na porade skúsenosť. Lebo za oneskorenie (2-3 dni, nie žeby sme meškali týžden alebo dokonca viac) zaslania papiera zaplatiť 400 €, no neviem, skoro som odpadla ked som to čítala.
Zuzanka_ba
11.08.14,17:24
V zákone možnosť odpustiť pokutu nie je, takže SP tak neučiní, nemala by na akom základe..
http://www.porada.sk/t16136-zakon-o-socialnom-poisteni-od-01-05-2013-a.html#239
Žiadať môžete jedine ak o splátky pre fin. situáciu..
Odvolanie je určené na to, ak by ste si mysleli, že nadelenie pokuty bolo neoprávnené /výkazy boli poslané načas a viete to aj zdokladovať../
neji
11.08.14,17:39
Dakujem, odvolanie je teda zbytocne.
prstienok
11.08.14,19:47
nadviažem na tému: v skutočnosti je potrebné zaslať výkazy do troch dní od zaplatenia poistného?
neji
11.08.14,20:25
zamestnávateľ je povinný predkladať pobočke SP výkaz poistného a príspevkov za príslušný kalendárny mesiac v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov t.j. ak má termín do 30. dňa nasledujúceho mesiaca za ktorý sa počíta mzda, tak do tohto termínu t.j. do 30. musí byť zaplatené poistné i odovzdané výkazy.
Gabhus
12.08.14,05:25
Tak sa mi zdá, že SP pokuty už neodpúšťa. Kedysi - asi v 90 rokoch bola nejaká možnosť odpustenia, ale týkala sa myslím len penále - nepamätám sa už. Viem isto, že pred dvoma rokmi až táto možnosť nebola a ani žiadne pokuty neodpúšťali. Dokonca som sa stretla s tým, že známemu za 5 rokov vyúčtovali penále 3,85 eur. Dobre, zrátali mu omeškania o deň napr., ale: List na doručenku v obálke A5, 4 papiere, niekto kto to spočítal, vytlačil, odniesol na poštu - veru neviem či sa oplatilo.
willma
12.08.14,07:47
chvália sa zlepšeným výberom poistného a postihovaním neplatičov - jednoducho naháňajú každé €, takže si nemyslím, že sa dočkáš zhovievavosti http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/326514-socialna-poistovna-priskrtila-neplaticov/
Zuzanka_ba
12.08.14,21:07
áno, s odpúšťaním penále sa šibrinkovalo hore dole... na pokuty táto možnosť nebola ani v minulosti.
s pokutou je to tak, že pobočka ktorá ju nadeľuje, môže dosť voľne rozhodovať o výške /zváži to a ono.../, nedá sa proti samotnej výške odvolať, že je neprimerane prísna.
dodržia nejakú maximálnu hranicu sankcie danú predpisom, resp. idú hlboko pod ňu, a tým je to v suchu.
aj v prípade trivialít ako je táto to môžu byť stovky eur.
Gabhus
13.08.14,04:52
Vieš, ja nie som ani náhodou nejakou zástankyňou neplatičstva. Mňa len vie vytočiť, keď medzi dlžníkmi nájdem firmu ktorá dlhuje vyše 30000 eur, ani náhodou neplatí a mala štátnu zákazku. To mi pripadá na hlavu, že takého nechajú a niekomu naúčtujú 3,85 - čo sa im v podstate ani neoplatí vzhľadom na náklady. Ale čo už
nika.sum
13.08.14,06:48
nevedia peniaze dostat od velkych neplaticov a tak zdieraju poctivych co spravia malu chybu, hanba tomuto statu :-(
Zuzanka_ba
13.08.14,07:50
tušímže pri štátnych zakázkach by mali dokladovať, že majú zaplatené dane a nie sú dlžníkmi na poistnom, no vidíme ako to je v praxi.. jasné že celá réžia okolo týchto pokút za hocičo stojí nenormálne peniaze, náklady na strane štátu a ešte k tomu nezriedkakedy likvidácia podnikateľa.. absurdistan.
willma
13.08.14,10:43
asi tak nejako, ale aj tak nepostihnú všetkých - viem o minimálne jednom, ktorý neodvádzal za zamestnancov do SP ani ZP - teraz firmu predal a je vysmiaty :(
Stina
13.08.14,11:46
čo povedať na túto situáciu :
SP dala na exekúciu pohľadávku vo výške 0,41 Eur. Trovy exekúcie boli vyčíslené na 209,20 Eur (v tom odmena exekútora 181,20 Eur , náklady exekúcie 28,00 Eur).
SP a tento štát sa museli zblázniť !!!!
Mila123
13.08.14,11:55
publikovanie nepomohlo, aspoň pripustiť absurdistan,,,,,,????
Zuzanka_ba
13.08.14,12:01
@Mila, nerozumiem komentáru