dana54321
12.08.14,08:59
uzatvárame dohodu o BPŠ na 1 mesiac. Študent si hneď pri nástupe uplatňuje výnimku z platenia odvodov. Vzhľadom k tomu, že nevieme, či prekročí jeho odmena zákonom stanovenú výšku 159EUR alebo nie (predpokladáme, že na 90% nie), má zamestnávateľ povinnosť ho prihlásiť do sociálnej poisťovne pred nástupom? ďakujem
katka 23
12.08.14,09:12
výnimka nie je dôvodom aby ste ho neprihlásili
bude pracovať nelegálne?
ako zamestnávateľ odvádzate za neho aj garančné a úrazové poistenie a rez.fond
J+K
12.08.14,10:02
Prihlásite ho ako dohodára o brig.práci študentov s výnimkou. Ak náhodou prekročí hranicu 159 eur, tak potom ho iba doprihlásite na dôchodkové poistenie.