katarina823
12.08.14,12:19
Katy a R
12.08.14,12:21
len súbeh dôchodkového poistenia môže byť (dobrovoľné+povinné)

- ak pri tej dohode ide o nepravidelný príjem - tam sa NP a PvN neplatí - potom môžeš mať dobrovoľne celý balík poistenia.
Zuzanka_ba
12.08.14,22:35
Súhlas s Katy

Zamestnávateľ platí všetko čo má povinné platiť, bez ohľadu na dobrovoľné poistenie. Takže starobné, invalidné, rezervný fond, garančné a úrazové.
Poistenec zaplatí z takého VZ, aký si stanoví.
Ešte upozorňujem, že odvody z odmien neprav. príjmu, ktorý vyplatí zamestnávateľ jednorazovo - nepravidelne, sa počítajú tak, že sa zarobená suma rozpočíta na dobu trvania dohody, podľa počtu dní v jednotlivých mesiacoch, a teda celková suma sa rozloží aj vo výkaze poistného na jednotlivé mesiace trvania dohody, a za každý mesiac trvania sa vypočítajú vymeriavacie základy a odvody osobitne.

Dobrovoľné poistenie by som odporučila stanoviť si z VZ takého, aby aj s VZ z dohody nebol prekročený max. VZ.