Nordži
12.08.14,22:40
Moja neter je štátna zamestnankyňa na Okresnom úrade, pozemkový odbor, kde pracuje ako radca. Môže v súlade s ust. § 61 ods.2, písm. b vykonávať inú zárobkovú činnosť ? Táto činnosť by nebola zhodná ani obdobná s činnosťou ktorú vykonáva na Okresnom úrade. Ak bude túto činnosť vykonávať ( napr. na dohodu pre SZČO ) musí o tom informovať zamestnávateľa, resp. musí jej to zamestnávateľ odsúhlasiť ?