Dada
13.08.14,09:55
Zamestnanec nastúpil do firmy 1.1.2012 a chce dať k 31.8.2014 výpoveď. Ak zamestnávateľ nebude súhlasiť s dohodou o ukončení PP k 31.8.2014, aká výpovedná lehota sa na tohto zamestnanca vzťahuje?
Tweety
13.08.14,09:58
Dvojmesačná.