Emik27
14.08.14,14:54
Dobrý deň,
veľmi pekne Vás prosím o radu.. Ustanovený pracovný čas zamestnávateľa je 40 hodín týždenne. Na základe uvedeného sa uzatvorili DoBPŠ na max. 20 hodín týždenne... Väčšine zamestnancom sa však (po dohode s nimi) skrátil pracovný čas na 20 h/ týždeň... Ustanovený pracovný čas sa však nezmenil... Dvom zamestnancom zostal pracovný čas 40 hod. Prosím Vás, ako mám teraz riešiť študentov-dohodárov? Môžu pracovať naďalej 20 hodín týždenne? Pripomínam len, že ustanovený pracovný čas zamestnávateľa nikto nemenil... Ďakujem za všetky názory a rady!!!
ivka70
14.08.14,16:00
Studenti mozu nadalej pracovat 20 hodin tyzdenne.
Emik27
14.08.14,16:14
Ďakujem krásne! Mohli by ste mi to, prosím, ešte trošku zdôvodniť? :)
Tweety
14.08.14,16:16
Platí tento § ZP
§ 227
Dohoda o brigádnickej práci študentov
(1) Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.

(2) Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere; priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov.
hodiny50
18.08.14,15:06
Počet hodín sa ale môže kumulovať, t.zn. prihlásený študent 1.6.2014 - do 31.12.2014 - odpracuje
v júni 170 hod. a v júli 180 - celkovo to vyjde za celú dobu aj menej ako 20 hodín týždenne...