petronelaL
14.08.14,17:40
Môže dať zamestnávateľ pracovníčke prijatej na zastupovanie počas MD zmluvu na dobu neurčitú? Po návrate pôvodnej zamestnankyne z RD musí jedna dostať výpoveď - pre dve nie je miesto a to zamestnávateľ vedel už pri prijímaní zastupujúcej. Ako sa môže pôvodná zamestnankyňa brániť, keďže výpoveď dostane ona a bolo to takto spravené so zámerom vymeniť ju.
Tweety
14.08.14,18:00
Zamestnankya po návrate z RD už nemusí mať nárok na svoje pôvodné miesto. Zamestnáv. to môže riešiť tým, že jej dá iné miesto uvedené v PZ, ak také nemá, môže jej dať výpoveď z organiz. dôvodov s nárokom na odstupné. Bohužiaľ to patrí medzi bežnú prax zamestnávateľov.
Zamestnankyni na dobu určitú zmení PZ na dobu neurčitú. Je to v súlade so ZP.
petronelaL
14.08.14,18:05
ale je v súlade so ZP aj to, že už pri prijímaní na zastupovanie dostane zastupujúca zamestnankyňa pracovnú zmluvu na dobu NEURČITÚ?
Tweety
14.08.14,18:09
no nie, veď píšeš, že bola určitá, tak ako? zastupovanie je vždy doba určitá
petronelaL
14.08.14,18:17
čítaj pozorne, v nadpise aj texte píšem o zmluve na dobu NEURČITÚ, čiže obe zamestnankyne majú zmluvu na dobu neurčitú - aj pôvodná aj zastupujúca. Zaujíma ma či je to v poriadku alebo to pri výpovedi môže pôvodná zamestnankyňa napadnúť?
Tweety
14.08.14,18:19
prepáč, čítala som určitú, a má v zmluve uvedené, že zastupuje.....?,
petronelaL
14.08.14,18:29
má rovnakú zmluvu ako pôvodná zamestnankyňa - dve úplne rovnaké zmluvy a náplne práce na jedno pracovné miesto. Asi má smolu tá pôvodná, že?
Tweety
14.08.14,18:31
Ak nemá ani zmienku o tom, že ide o zastupovanie tej a tej počas M a RD, tak áno, tá pôvodná má smolu.
petronelaL
14.08.14,18:35
ale je to v súlade s pracovným právom, že dostane zastupujúci takúto zmluvu? nedá sa to napadnúť?
Tweety
14.08.14,18:54
Ak v zmluve nemá uvedené, že zastupuje, tak len ťažko dokáže tá druhá, že zastupovala práve ju. ALe samozrejme, nič jej nebráni v tom, obrátiť sa na súd.
terezamaria
14.08.14,20:47
Samozrejme zastupujúca sa nebránila, keď podpisovala dobu neurčitú. Jednu z nich zamestnávateľ prepustí, pokiaľ nenájde nejakú inú pozíciu pre jednu. Ale pokiaľ to bolo robené so zámerom ich vymeniť, tak tá, čo je na MD a následne na RD dostane výpoveď po nastúpení, keď dieťatko dovŕši 3 roky.
petronelaL
15.08.14,20:53
baby, ďakujem za vaše príspevky, ale toto všetko viem aj sama. Mňa zaujíma, či sa tá pôvodná zamestnankyňa môže nejak brániť proti výpovedi, či by na súde uspela s argumentom, že zastupujúca dostala zmluvu na dobu neurčitú. Je to v poriadku, že niekto, kto je prijatý na zastupovanie počas MD dostane v zmluve hneď trvalý pracovný pomer na dobu neurčitú, keď je všetkým zrejmé, že tam pre dvoch zamestnancov miesto nieje? Ale to je asi otázka na právnika, hmm...
terezamaria
16.08.14,08:26
ZP nenariaďuje, aby zamestnávateľ do novej zmluvy napísal, že PP trvá počas zastupovania MD a RD.....jednoducho spravil zmluvu na dobu neurčitú, on si to tiež na súde obháji, že tú novú prijímal do PP nie preto, aby zastupovala....prevažná väčšina zamestnávateľov tak robí, že dá dobu určitú štýlom zastupovania, aby nemusel platiť odstupné, ale tento sa rozhodol takto, nie je mu ľúto ani odstupného....
petronelaL
16.08.14,09:13
ďakujem vám za odpovede, už som to rozlúskla, záver je nasledovný: všetko bolo urobené v súlade so ZP, pôvodná zamestnankyňa by na súde neuspela, zamestnávateľ má právo vybrať si zamestnanca, ak sú na jedno miesto dvaja - proste čierny peter ostáva v rukách pôvodnej zamestnankyne a nemôže sa nijak brániť, odíde s odstupným a všetci (okrem nej) budú spokojní, že to prebehlo v súlade so zákonom :)