slavockah
16.08.14,07:26
Moja mama má priznaný čiastočný invalidný dôchodok (45%) vo výške 110 eur. Momentálne pracuje na aktivačných prácach za sociálnu dávku 60 eur, ktorú dostane, iba keď si to odpracuje. Žije sama v rodinnom dome, nepoberá žiadne iné príspevky. Má nárok ešte aspoň na nejaký príspevok na bývanie, alebo tak? Neviem sa dopátrať k žiadnym informáciám. Mama v zúfalstve zobrala na UPSVR výstrižok z novín, kde boli rady, na čo všetko má nárok dôchodca. Vysmiali ju, že vraj v novinách klamú. Priznali jej ešte nejakých 18 za niečo a to je všetko. Naozaj už nemá nárok na žiadny príspevok? Veď to nie je dokopy ani životné minimum. Ďakujem.
avalik
16.08.14,08:59
preštuduj info o hmotnej núdzi http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/pomoc-v-hmotnej-nudzi.html?page_id=363675

tu je k tomu zákon - http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-417

Netreba ale zabúdať na Zákon o rodine:

Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

§ 66

Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú.

§ 67

(1) Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí.

(2) Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a poskytovanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom.
slavockah
16.08.14,09:15
ďakujem, preštudujem... ja už mám ale vlastnú rodinu s dvomi malými deťmi, mamu podporujem ako môžem, finančne to však veľmi nejde :(