editaha
18.08.14,13:24
Zamestnanec zomrel 12.8.2014 v deň výplaty. Nemá manželku ani deti. Žil s družkou v spoločnej domácnosti, kde ale nebol prihlásený na trvalý pobyt. Peniaze na mzdu sme mu odoslali ráno na účet , pred tým, ako nám družka zavolala, že zomrel.Nebola to veľká suma, lebo mal zálohu a exekúciu, ktorú sme tiež odoslali ako každý mesiac exekútorovi. Zostali nám jeho stravné lístky za júl /mal ich strhnuté vo výplate/. Zostala mu nevyčerpaná dovolenka za rok 2013 - 6 dní a 25 dní za rok 2014, ktorú ale budeme upravovať na počet 14,5 dňa za január až júl.2014. Ako máme postupovať ďalej? Keďže nemal ani manželku ani deti, jeho stravné lístky za júl a následne aj august /do 11.8. sú predmetom dedičského konania, tak ako aj jeho mzda do 11.8. a tiež aj náhrada za nevyčerpanú dovolenku? Môžeme niekomu vydať jeho stravné lístky /zatiaľ za júl/ a ak áno, tak komu ?/menovaný má brata, ktorý vybavuje jeho pohreb a sestru v zahraničí./ A ak nie, máme počkať kým neprebehne dedičské konanie a dostaneme nejaké úradné vyrozumenie, čo ďalej. Zatiaľ sme stravné lístky ponechali vo firme a výplatu za august plánujeme pozastaviť na účet a vyplatiť cez pokladňu /ale až po dedičskom konaní/. Ďakujem.
Peggynka
18.08.14,13:44
Tweety
18.08.14,13:57
Z akého dôvodu ste mu urobili zrážku za SL ak ich neprevzal? Tu ste urobili chybu.
editaha
18.08.14,14:04
ona to nebola vlastne zrážka, ale našim zamestnancom odrátavame 45% zo sumy stravného lístka priamo vo výplate, lebo dostávajú mzdu na účet a aby nemuseli nosiť v deň výplaty peniaze v hotovosti za lístky.
editaha
18.08.14,14:09
stravné lístky dostávajú spätne, za odpracovaný mesiac, presne vypočítané na počet odpracovaných dní. A prevziať si ich mal toho 12-teho poobede.