milka1619
20.08.14,06:51
Je možné zmeniť dohodnuté podmienky v dohode dodatkom? Jedná sa mi o navýšenie počtu hodín.
Ďakujem.

Mala som uzatvorené dohody o VP na počet hodín 100 a to nepostačovalo.Vystavila som doklad - zmena dohody a z-ncom som navýšila na 350 hod. a niektorým som predĺžila dohodu do 31.12. Postupovala som správne ? (Stav - ZPdo 30.06.2014)
avalik
20.08.14,07:05
J+K
20.08.14,07:44
Na zmene podmienok sa možno dohodnúť v dodatku - aj pri dohode.
milka1619
20.08.14,08:04
O ktorý § v ZP sa môžem opierať?
Tweety
20.08.14,08:25
milka1619 (Dnes 09:04) O ktorý § v ZP sa môžem opierať?
O §54.
milka1619
20.08.14,10:12
Ale ten hovorí len o pracovnej zmluve. A čo dohody o VP? Nemožno robiť zmeny?
J+K
21.08.14,12:59
Myslím, že § 54 upravuje zmenu podmienok medzi zamestnávateľom a zamestnancom, no a podľa § 11 je zamestnancom v širšom zmysle slova fyzická osoba, ktorá pre zamestnávateľa vykonáva závislú činnosť - a tam by som zaradila aj dohodára .
milka1619
21.08.14,13:39
Ďakujem.
bombosko
22.08.14,08:21
§ 54 sa týka pracovného pomeru, takže nemôžem dohodu zmeniť dodatkom. obdoba je § 75 ZP. tak isto zápočtový list mám povinnosť vystaviť len pri pracovnom pomere a dohodárov sa to netýka. takže ak chcem zmeniť podmienky v dohode musím sa dohodnúť na jej ukončení a znova spíšem ďalšiu s novými podmienkami