pavlinka
20.08.14,09:56
Zamestnancovi skončil pracovný pomer 31.7.2014.V septembri by sme mu mali dopatiť ešte odmenu. Ako je to s odvodmi?
bombosko
22.08.14,08:18
idete na § 139b zákona o sociálnom poistení. Odmena Vám bude figurovať vo výkaze poistného a príspevkov a bude rozpočítaná na 7 mesiacov t.j. do 7 riadkov. Odvody do SP sa platia všetky. Len v prípade, že by niektorý mesiac z tých 7 bol celý na PN, tak by sa platilo len ÚP. Do SP ho neprihlasujete. Do ZP ho prihlásite a odhlásite na 30. 9., VZ bude výška odmeny v jednom riadku.
pavlinka
25.08.14,06:17
Ďakujem. Ev. list nebudem prerábať?