sunny2312
21.08.14,07:37
Zamestnancovi zostali ešte 4 dni nevyčerpanej dovolenky. Mám mu ju preplatiť, len neviem či sa za tieto nevyčerpané dni platia normálne odvody. Našla som jeden článok v ktorom sa píše,
"Zamestnávateľ z preplatenej dovolenky odvedie poistné na zdravotné poistenie a vysporiada daň. Sociálne poistenie z náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnávateľ neodvádza. Preplatenie dovolenky sa nepovažuje za príjem zamestnanca za vykonanú prácu, preto táto náhrada nie je vymeriavacím základom na platenie poistného na sociálne poistenie. "
Lenže mne to program takto neráta. Vymeriavací základ mám všade rovnaký ako do ZP tak aj do SP.
Chobot
21.08.14,07:51
Z ktorého roku je ten článok? A nebolo to v súvislosti s preplatením dovolenky po skončení PP? Zamestnanec už skončil PP?
sunny2312
21.08.14,08:16
áno pracovný pomer už skončil. Až teraz som si všimla tak na boku že je to do roku 2007. Trochu ma zmiatlo, lebo na začiatku píše dnešný dátum. Ďakujem za upozornenie. Takže mi to program ráta dobre.