starina
22.08.14,08:20
V roku 2012 a 2013 som mala navyšenú dovolenku z 30 na35 dní pre nepedagogických zamestnancov. Po rozviazaní prac. pomeru, bývalý zamestnávateľ požaduje vrátiť mzdu za 5 dní.Musím vrariť požadovanú sumu za dovolenku? Je nejaká premlčacia doba? Ako mám postupovať?
Tweety
22.08.14,08:23
Nie, nič nemusíš vrátiť. Ak si v týchto rokoch mala zákonný nárok na takú výmeru D a nič si neprečerpala naviac, zamestnáv. nemôže žiadať vrátenie náhrady.
starina
22.08.14,12:18
V žiadosti, ktorú som dostala na vrátenie fin.prost. je § 117 zak pr. a podľa vyš kol zml. nep,zam. nárok ma len na 30dní .
Tweety
22.08.14,12:54
potom na akom základe si mala zvýšenú?
Zuzanka_ba
22.08.14,12:56
Otázka je, na základe čoho ti zamestnávateľ navýšil a umožnil čerpať dovolenku 35 dní? A prečo si až teraz všimol, že si taký nárok /asi/ nemala?

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2012; 2013; 2014
tu: http://www.sloves.sk/dokumenty/kolektivne_zmluvy_vyssieho_stupna.htm

Ak si v tom čase mala dosiahnutý vek 33 rokov, podľa KZVS pre rok 2012 aj 2013 by som povedala, že ako nepedagogický zamestnanec máš nárok na 6 týždňov t.j. 30 dní.
Avšak, konkrétne tvoj zamestnávateľ mohol mať uzavretú kolektívnu zmluvu, kde boli dohodnuté pre zamestnanca výhodnejšie podmienky ako v KZVS, napríklad tých 35 dní dovolenky, treba si to overiť - či u bývalého zamestnávateľa taká zmluva alebo zmluvy boli a čo je v nich napísané ohľadom dovolenky.
Rozviazaním pracovného pomeru nemôže nijak spätne zaniknúť takéto právo vyplývajúce z kolektívnej zmluvy.

Čo sa týka premlčania, zákonník práce - je otázne, či si vedela alebo musela z okolností predpokladať, že si na ďalších 5 dní dovolenky nemala nárok.
Tým, že ti umožnil dovolenku čerpať, a to nielen jeden, ale hneď dva roky, dalo by sa povedať, že ťa zamestnávateľ utvrdil v tom že taký nárok máš (možno ti to dal aj písomne).
Ak odmietneš vrátiť žiadanú sumu, v najhoršom prípade môže dať exzamestnávateľ podanie na súd, a následne bude musieť vedieť dokázať, že si o neoprávnenosti vedela alebo musela predpokladať. Nakoľko sa 35 dní dovolenky vyskytuje aj na výplatných páskach, chyba bola v podstate na strane zamestnávateľa

§ 222
Bezdôvodné obohatenie
(6) Vrátenie neprávom vyplatených súm môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať, ak zamestnanec vedel alebo musel z okolností predpokladať, že ide o sumy nesprávne určené alebo omylom vyplatené, a to v lehote do troch rokov od ich výplaty.