Diana04
23.08.14,00:48
sosak
23.08.14,06:53
Opätovný nárok na dávku v nezamestnanosti

Poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti:

1.má nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak v období kratšom ako 3 roky bol opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Nárok na výplatu dávky má odo dňa opätovného zaradenia do tejto evidencie, a to v sume, v akej mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti;
2.má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej 3 mesiace a ak o jej vyplatenie písomne požiada.
ivka70
23.08.14,07:59
Až po vybratí minimálne 3mesiacov je možné požiadať o vyplatenie polovice zvyšku.
Katy a R
23.08.14,12:45
ja len k tomu - čo už bolo napísané dodám - že ešte sa ti ten zvyšok môže zísť ? ... ak by si v tej novej robote skončila do dvoch rokov .. tak sa môžeš znova zaevidovať - a pokračovať v poberaní tej "zvyšnej" dávky (§105 odst3).
ale samozrejme ti želám, aby si nemusela využiť dávku, ale aby si mala radšej dobrú - a dobre platenú prácu:)