Slavka1307
24.08.14,18:03
Dobrý deň. Prosím o pomoc pre moju mamu. Chce dať výpoveď v práci, potom chce ísť na úrad práce na 6 mesiacov s poberaním podpory a 12.8.2015 bude mať vek na odchod do predčasného dôchodku. Viete mi niekto pomôcť a poradiť ako mať čo možno najvyššiu podporu a aj dôchodok ? Nemyslím maximálnu podporu, na tú určite nárok nemá. Ďakujem.
WENUSka
02.10.14,10:45
Na stránke sociálnej poisťovne nájdeš:

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni a jej výška je 50 % denného vymeriavacieho základu.

50 % x DVZ x počet dní v mesiaci

Denný vymeriavací základ (DVZ) na určenie sumy dávky v nezamestnanosti je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti podľa § 140 alebo poistné na výsluhové zabezpečenie podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Ak v rozhodujúcom období nie sú dva roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti, denný vymeriavací základ sa zistí z tohto kratšieho obdobia.

Čiže inak povedané, pre tvoju mamu by bolo najlepšie pre zvýšenie podpory v nezamestnanosti, keby mala čo najväčší príjem ešte pred podaním výpovede, resp. pred tým, ako sa stane nezamestnanou. Ak chce dať výpoveď už teraz, veľmi výšku podpory neovplyvní. Iba ak by dostala veeeeeľkéééé odmeny alebo odstupné. ;-)

Tu je kalkulačka na výpočet dávky v nezamestnanosti.
Kalkulacka davky v nezamestnanosti (http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/davka-v-nezamestnanosti-sr.php)