martina2006
25.08.14,08:03
Prikladám odpoveď SP
Poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ, sú splatné v deň určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. Ak je výplata týchto príjmov pre jednotlivé organizačné útvary zamestnávateľa rozložená na rôzne dni, poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie sú splatné v deň poslednej výplaty príjmov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak nie je taký deň určený, poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie sú splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Ak deň splatnosti poistného pripadne na sobotu a na deň pracovného pokoja, poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie sú splatné v najbližší nasledujúci pracovný deň.

Ak platba poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sa na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici uskutočnila oneskorene, poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa považujú za zaplatené včas, ak pri platení bezhotovostným prevodom ako deň prevodu je uvedený posledný deň splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, pri platení poštovou poukážkou sa poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie poukázali v posledný deň splatnosti poistného.

Z uvedeného vyplýva, že ak máte stanovený výplatný termín posledný deň v mesiaci, poistné je splatné do tohto dňa.

S pozdravom

Karolína Múčková

Informačno-poradenské centrum

Odborný poradca
Tweety
25.08.14,08:32
Odvody je potrebné odviesť v deň výplat. Takže v tomto prípade je to 25.8.
ditta5
25.08.14,08:49
Môžem sa votrieť s podotázkou? Mám len jednu zamestnankyňu, v PZ má určený dátum výplaty 15.-deň v mesiaci, ale zvyčajne jej ju poukazujem na účet už okolo 7. dňa v mesiaci, keď robím. výkazy SP a ZP a robím vtedy i prevody odvodov. Môžu mať poisťovne voči tomu výhrady?
Tweety
25.08.14,08:51
AK je to v deň výplaty, je to OK.
ditta5
25.08.14,09:33
Ďakujem.
EPk
25.08.14,09:36
Odkedy to plati? my bezne platime odvody na konci mesiaca. To ze dame vypalty skor, je dobra vola zam-la, kedze ma povinnost platit mzdu az posledneho.
martina2006
25.08.14,12:07
pridala som odpoveď zo Sociálnej poisťovne