eridlo14
25.08.14,14:24
Dobry den,

Nadobudla som nehnutelnost v Okt. 2010 v stadiu holodom. Kolaudacia prebehla v Jan 2012. Ak by som sa rozhodla predat nehnutelnost tento rok (2014), platim dan z predaja zo zisku?

Dakujem
Tweety
25.08.14,14:26
Platíš.
eridlo14
25.08.14,14:30
Nasla som toto "Pri predaji nehnuteľnosti je potrebné zvážiť, či sa daňovník stal vlastníkom predávanej nehnuteľnosti do 31.12.2010 alebo až po tomto dátume. V prípade, že túto nehnuteľnosť nadobudol do konca roka 2010, môže ešte stále pri jej predaji uplatniť oslobodenie aj v prípade, že mal v danej nehnuteľnosti trvalý pobyt počas najmenej 2 rokov bezprostredne predchádzajúcich predaju tejto nehnuteľnosti. Toto oslobodenie bolo síce zo zákona, resp. jeho všeobecných ustanovení vypustené, avšak v zmysle prechodných ustanovení § 52j ods. 2 Zákona č. 595/2003 Z.z, o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“), naďalej platí pre nehnuteľnosti obstarané do 31.12.2010"

Ak ano odkedy by som neplatila?