sdrink
27.08.14,08:24
Máme zamestnancov zamestnaných na DoPČ od 1.1.2014 , týždenne 10 hod. za chvíľu dosiahnu počet hodín 350 , je potrebné ukončiť dohodu, alebo sa tejto dohody obmedzenie netýka ?
Tweety
27.08.14,08:28
§228 a ZP
(1) Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.

Takže len to.
sdrink
27.08.14,08:37
Ďakujem, to som predpokladala.
Llívia
27.08.14,08:54
Obmedzenie je 10 hod. týždenne a maximálne 1 rok trvania dohody. Ak bola uzatvorená na dobu neurčitú, zo zákona skončí 30.6.2015.

Zákonník práce
§ 228a Dohoda o pracovnej činnosti
(3) Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.
sdrink
27.08.14,09:33
Ďakujem, je to presne tak ako som aj ja predpokladala.