Ascon
27.08.14,14:36
V našej spoločnosti traja z kolegov (zamestnanci) pracujúci na pracovnú zmluvu, sa od augusta tohto roka stali konatelia ako aj spoluvlastníci spoločnosti. Samozrejme vykonávajú aj prácu obchodníkov.
Je potrebné s týmito novými konateľmi uzatvoriť zmluvu o výkone konateľa alebo naďalej je pre nich platná pracovná zmluva???
Mishok
27.08.14,14:43
Na výkon funkcie konatela nie je potrebná zmluva