rennka
28.08.14,10:58
Prvýkrát idem do miezd v MRP zapracovávať DDs a neviem, či to robím správne. V mzdovom číselníku som si nedefinovala príspevok zamestnávateľa aj zamestnanca. Vo VP mi prísp. zamestnávateľa ukazuje nad HM, čo je v poriadku. No prísp. zamestnanca mi vyhadzuje v poistných položkách, je to tak správne? Tiež mi v sumarizácii vyhadzuje 2x položku 207 – prísp. Zamestnanca, jedenkrát za zamestnanca, myslím že tá je správna, ale druhýkrát za organizáciu, tá je nulová. Nerozumiem prečo zobrazuje túto položku, nakoľko prísp. zamestnávateľa uvádza v položke 808. Mám niečo zle nedefinované, alebo ako to má byť správne?