stalkeryxo
28.08.14,12:15
Dobrý deň

Zamestnávateľ známej vložil do pracovnej zmluvy bod, ktorým jej v prípade výpovedi z jej strany ukladá pokutu (50€ pri odchode do 1 mesiaca, 100€ do 2 mesiacov, ...). Má na také niečo právo?
Tweety
28.08.14,12:20
NIe, je to v rozpore so ZP.
ALe takéto môže byť.
§62 8) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.
avalik
28.08.14,12:21
Bolo by dobré citovať presné znenie ustanovenia z pracovnej zmluvy.

Zákonník práce umožňuje:

§ 62

(8) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.