Lucia Č.
28.08.14,13:44
Dobrý deň,potrebovala by som poradiť.Manžel zarába 352€ v hrubom,čo v čistom vychádza asi 230€. Má exekúciu voči zdravotnej poisťovni.Exekútor poslal na firmu súdny príkaz strhávať mu 2/3 zo mzdy čo je cca 150. Na účet teda prišlo 65€. Neporušili tým právo na životné minimum? A navyše máme 2 ročné dieťa a ja som na materskej takže je vlastne živiteľ rodiny.Prosím poraďte mi. Ďakujem
fortunka
28.08.14,13:55
Podľa mňa nepostupovala správne mzdárka... musí ostať 60% zo životného minima ( http://www.e-pravo.sk/questions/view/727/exekucia-rozsah-zrazok-zo-mzdy ). Obrátila by som sa na nich..
fortunka
28.08.14,13:56
"Z platu dlžníka sa odpočítava nepostihnuteľná časť, ktorá predstavuje 60 percent sumy životného minima na osobu dlžníka a 25 percent na každú ďalšiu vyživovanú osobu. "
JankaO
28.08.14,13:56
Nie je to správne vypočítané. Zamestnávateľ pravdepodobne nezohľadnil nepostihnuteľné minimum na povinného a vyživované osoby.
misoft
28.08.14,15:49
Ako bolo spomínané ostatnými - nesprávne vypočítané strhávanie, bez zohľadnenia nepostihnuteľných položiek. Mzdárka by to mala okamžite napraviť.
V druhom rade - okamžite podať podnet SKE http://www.ske.sk/podnety/zaujem-podat-podnet-na-konkretneho-sudneho-exekutora/ , aby ihneď preveril postup exekútora, ktorý nariadil 2/3 zrážky so mzdy bez zohľadňovania živ. minima a posúdenia vyživovaných osôb. Exekútor takto porušil zákon....
draik
28.08.14,19:08
Exekútor na 99,9 % nič neporušil. Za správny výpočet zrážky je zodpovedný zamestnávateľ.
misoft
29.08.14,00:50
Možno - ale ako si potom vysvetliť (ak je to pravda) toto?
"Exekútor poslal na firmu súdny príkaz strhávať mu 2/3 zo mzdy" - nie je to náhodou príkaz exekútora?
právnik-probono
29.08.14,03:52
Exekútor v tomto prípade postupoval správne, keď zaslal príkaz na zrážku zo mzdy v 2/3, pretože nedoplatok na poistnom je zo zákona tzv. "prednostnou pohľadávkou", kde sa namiesto 1/3 zrážajú až 2/3. Skutočnosť, že na účet manžela prišla zo mzdy 230,-Eur iba suma 65,-Eur nie je chybou exekútora, ale chyba v počte zo strany mzdového oddelenia, ktoré nereflektovalo na základnú sumu a odpis na dieťa podľa Nariadenia VSR o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.

Odporúčam manželovi daný nedostatok v počítaní reklamovať na mzdovom oddelení, pokiaľ by nepochodil, je možné žiadať súdne regres (náhradu škody, ktorú bude tvoriť rozdiel medzi plnením, ktoré malo byť a plnením, ktoré bolo).
kn-alka
29.08.14,08:05
to je správne, exekútor dal príkaz strhávať 2/3 zo mzdy a mzdár to musí vedieť správne vypočítať - t.j. ponechať zamestnancovi nepostihn.minimum na povinného a vyživ.osoby.

V každej exekúcii je príkaz na strhávanie buď 1/3, alebo 2/3-ny podľa typu pohľadávky a je na mdzárke, aby to vypočítala.... keď má niekto nízku mzdu, musí sa počítať s nepost.minimom a exekútorovi sa odvedie nižšia čiastka.