tanec
28.08.14,20:19
Chcem sa spytať ak mam 1. stupeň VŠ animácia voľnočasových aktivít mam nárok byť zaradená do 9.platového stupňa, keď pracujem ako vychovávateľka ŠKD. Ak áno prosím uveďte mi aj podľa akého zákona mám nárok.
avalik
28.08.14,20:43
Nedala si základnú informáciu - aký máš dosiahnutý kariérový stupeň.

553/2003 Z. z.Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
§ 5

(11) "...pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca, vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca, ktorí sa do platovej triedy zaraďujú podľa dosiahnutého kariérového stupňa podľa osobitného predpisu.11aa)

pozri aj http://www.porada.sk/t246255-zaradenie-do-platovej-triedy.html#post2568292 - v katalógu pracovných činností si nájdeš príslušnú platovú triedu