vikuš
29.08.14,12:36
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať - máme prevádzku kde dvaja zamestnanci pracujú krátky-dlhý týždeň, v pracovnej zmluve majú 40 hod.pracovný čas a počas smeny pracujú 11,5 hod.. od septembra meníme otváracie hodiny o 1 hodinu menej. Zmenu stačí zamestancom uviesť v mzde - sú odmeňovaní mesačnou mzdou, alebo treba dodatok. Som v tomto úplný nováčik - ďakujem za každú radu.
Llívia
29.08.14,13:41
Treba dodatok, pretože dochádza k zmene pracovnej zmluvy a tú je možné urobiť len so súhlasom oboch strán.


Zákonník práce
§ 43
(2) Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem náležitostí podľa odseku 1 aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.
vikuš
29.08.14,18:17
Ďakujem vám a ešte by som vás poprosila ako sa postupuje ak zamestnanec má pracovnú zmluvu na dobu určitú a má 6 dní dovolenky - zmenila sa pracovná doba, ale čerpanie dovolenky za deň je 11,5 ako to bolo predtým. Mám to tak ponechať - pracovná doba bude 10,5 a čerpanie dovolenky 11.5 ?
ivka70
29.08.14,18:20
Nie, dovolenka je vždy vyplácaná tak ako je úväzok.