IvetaH
01.09.14,18:18
Akurát som mala telefón úplne super, zamestnanec žiadal ukončiť pracovný pomer dňa 15.8.2014 dohodou ku dňu 31.8.2014. Zamestnávateľ mu vyhovel, urobili sme všetky papiere, ale odchodné ani odstupné sme nedali. A teraz mi zamestnanec volal úplne besný, že chce odstupné aj odchodné a ešte aj právnika na mňa pošle. Ja som externý účtovník. Moje nervy.
veronikasad
01.09.14,18:22
Externý účtovník nemusí ovládať Zákonník práce ?

http://www.porada.sk/t56527-zakonnik-prace-od-22-02-2014-a.html#76
Orsz
22.09.14,12:33
Nárok na odstupné podľa mňa nemá, pokiaľ sa na ňom predtým nedohodli - čo asi nie, keď zamestnanec chcel ukončiť PP dohodou a nešlo o dohodu z ponuky zamestnávateľa z iných dôvodov... a čo sa týka odchodného - tam si naň môže nárokovať pri splnení podmienok §76 Zákonníka práce (musí aj zdokladovať) - uplatnil si nárok na starobný dôchodok v príslušnej Soc.poisťovni ešte pred ukončením pracovného pomeru alebo najneskôr 10 pracovných dní po skončení pracovného pomeru - ak tieto informácie Vám samozrejme neposkytol, nemôžete o tom vedieť - že si to chce nárokovať. Takže ho môžete vyzvať aby doložil tieto informácie.
Dav
22.09.14,13:26
Nárok na odstupné nemá a na odchodné len po preukázaní splnených podmienok zo ZP. Takže odpoveď je, že chcieť môže. A čo sa týka posielania, myslím, že právnik pošle jeho.
Ale bolo by dobre, aby firma predložila externému účtovníkovi dokumenty - dohodu o rozviazaní PP, žiadosť ZC o rozviazanie PP, zápočet rokov -lebo je dobré vidieť na vlastné oči doklady a overiť si, či nedošlo pri informovaní účtovníka k nepresnostiam, ktoré by celú situáciu menili - iný výpovedný dôvod a skrátenie výpovednej lehoty dohodou.