kuravesele
02.09.14,16:43
Dobrý deň, platca DPH dostal FA od Českého platcu DPH FA na prepravu (ND na ktorý je v záruke, čiže fakturuje iba prepravu)...Keď to samozdaním, má sa to v daňovom priznaní objaviť na riadku 9 a 10 ? Alebo to mám zle? A v KV to bude v B1?

A ešte prosím Táto FA je vystavená v CZ korunách vo výške 2118 KČ (dátum vystavenia a dátum uskutočnenia zdanit.plnenia je 26.08.2014). Faktúru aj (ND som obdržala 28.08.2014 + mám od prepravnej spoločnosti PPD vo výške 78,20 EUR)...Ako toto zaúčtovať? Ešte som nikdy nemala takto faktúru v inej mene než euro...ďakujem krásne...
KloferHladny
03.09.14,11:04
1. Doprava je v zmysle zákona o DPH službou. Režim DPH je definovaný v § 69. Vo Vašom prípade ide o zdanenie podľa § 69 odst 3 = prenos daňovej povinnosti z ČR do SK. Podľa zverejnených tlačív DPH sa takto prenesená daňová povinnosť (§ 69 odst 3) uvádza na riadkoch 9 a 10 daň. priznania. Ak neodpočítavate DPH cez koeficient potom máte nárok na odpočet v tej istej výške ako je suma na riadku 10. Nárok na odpočet sa potom uplatňuje cez súčtový riadok 21.
2. Prepočet cudzej meny pre účely DPH: o tom hovorí § 26 = použije sa kurz ECB vyhlásený v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti. Vo Vašom prípade kurz CZK/EUR vyhlásený 25.08.2014.
3. V KV faktúru uvediete v tabuľke B.1.
4. Úhrada prepravnej spoločnosti: Tu je problém, nakoľko platíte v inej mene a neviem, či existuje dohoda o úhrade v inej ako fakturačnej mene. Doklad od prepravnej spoločnosti o úhrade faktúry musí obsahovať údaje o tom, že prijali 78,20 EUR na úhradu faktúry v menovitej hodnote 2118 CZK. V tom prípade Vám vznikne kurzový rozdiel (to je už iný typ otázky)
5. Nabudúce skúste rozdeliť otázky
kuravesele
04.09.14,07:41
ďakujem, ale mám ešte doplňujúcu otázku, keď je to podľa § 69 odst 3 nebude to teda v daňovom priznaní na riadku 11 a 12 a ? iba sa uisťujem...a môžem to normálne samozdaniť však na vstupe a výstupe dph a potom to budem mať aj na riadkoch 19 a 21 ? Je to tak dobre?
KloferHladny
04.09.14,07:55
správne, bude to na riadkoch 11 a 12. A v súčtoch na riadkoch 19 a 21.
kuravesele
04.09.14,08:27
a do KV môžem dať dátum 26.08.2014 ako dátum dodania služby? aj keď nám to bolo doručené Slovensko až 28.08.2014?
alicacka
04.09.14,08:36
Áno správne. Aj my to účtujeme tak. My dávame dátum dodania uvedený na faktúre.
kuravesele
16.09.14,09:31
isto to je podľa paragrafu 69 odst. 3 ??? Nie je to pre osobu osobu ktorá je registrovaná podľa par. 7? Lebo my sme riadny platca dph, čo mi potom vychádza, že by to malo byť podľa par. 69 2 a 9 až 12 zákona...na riadku 09,10??? Tak čo je teraz správne?
KloferHladny
16.09.14,12:30
§ 69 odst 3 - = prenos daňovej povinnosti do tuzemska na "zdaniteľnú osobu" a právnickú osobu registrovanú podľa §7 u služieb dodaných podľa § 15 (miesto dodania) - takže § 69 odst 3
kuravesele
16.09.14,13:17
áno ale my nie sme registrovaný podľa par. 7 my sme riadny platcovia DPH...tak? ehm som z toho už mimo
KloferHladny
16.09.14,22:37
§ 69 odst 3 hovorí, že okrem podnikateľov má povinnosť "samozdaniť" služby aj právnická osoba registrovaná podľa § 7. Čo je zdaniteľná osoba definuje §3. "Riadny platca DPH" = to je zdaniteľná osoba.
kuravesele
17.09.14,06:55
Zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobu a je registrovaná pre daň podľa § 7, sú povinné platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, ak je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 v tuzemsku.


pletie má tá prvá veta, že KTORÁ NIE JE ZDANITEĽNOU OSOBOU a je registrovaná podľa par. 7 ...mi to príde tak, že ide o osobu ktorá je registrovaná podľa par. 7... asi máme iný myšlienkový pochod...
Andyke
17.09.14,11:12
Zle si to vysvetľuješ.
Vaša firma je zdanit. osobou. Preprava z ČR do SR je službou podľa § 69 ods.3.
Povinnosť platiť daň vzniká osobám, ktoré sú:
1. Zdaniteľné osoby
2. PO, ktoré nie sú zdanit.osoby, ale sú registrované podľa § 7.

Takže tá preprava sa objaví v DP DPH na r. 11 a 12. (aj na r.19 a 21)
Podľa § 69 ods.3 odvedieš daň na r. 12 a súčasne aj odpočítaš podľa § 49 (na r.21)