durM4n
03.09.14,09:19
tj. zamestnanca, ktorý bude zamestnaný na dobu určitú aspon jeden rok s podmienkov, ze bol evidovaný na UPSVaR aspon tri mesiace. Dakujem za INFOU :)
alicacka
04.09.14,08:40
Dobrý deň, my sme vybavovali taktiež príspevok na znevýhodneného zamestnanca, ktorý bol 2 roky vedený na úrade práce ako nezamestnaný. Teraz nám bude Úrad práce preplácať odvody. Ide o Dohodu s Úradom práce podľa § 50 zákona o službách zamestnanosti.
durM4n
04.09.14,09:45
ja skôr by som chcel vedieť ako to je časovo a s obtiaznostou vybavovania tejto žiadosti.. ďakujem za odpoved
katka 23
05.09.14,11:50
časovo - potrebujete potvrdenia zo zdravotných poisťovní , sociálnej poisťovne a daňového úradu - že neevidujú voči Vám pohľadávku na poistnom a daňový úrad daňové nedoplatky
obtiažnosť - potvrdenia sme vybavovali okolo 15 - teho v mesiaci a dohoda bola podpísaná 30 - teho
zamestnanci pracovali od prvého dňa nasl.mesiaca