prstienok
03.09.14,08:26
- zaradím ho ako keby bol učiteľ len z 2. pracovnej triedy
- dovolenku má už 45 dní za rok
- jeho týždenný pracovný čas je 37,5 hodín, ak má 100 % úväzok?
ďakujem za usmernenie.
avalik
03.09.14,09:05
avalik
03.09.14,09:17
ad1 - § 5a zákona 553/2003
ad 2 - nie, špeciálny pedagóg je odborný zamestnanec - nárok podľa ZP + kolektívna zmluva
ad 3 - pracovný čas ZP + kolektívna zmluva