Ronyxx
03.09.14,14:27
Môže byť starobný dôchodca zamestnaný na dohodu o vykonaní práce - nepravidelný príjem? Aké sú odvody za zamestnanca a za zamestnávateľa. Odvody na pravidelný príjem som našla, ako to je s nepravidelným. Vďaka
veronikasad
03.09.14,15:26
čo rozumieš pod nepravidelným príjmom ?
Soňa K
03.09.14,16:10
nepravidelný príjem je najväčšia blbosť .....
Tweety
03.09.14,16:55
Ak bude vykonávať pravidelnú, opakovanú činnosť, DoVP nie je vhodná.
LydaLyda
03.09.14,19:45
Na opakovanú činnosť je vhodná pre starobného dôchodcu Dohoda o pracovnej činnosti - najviac 10 h týždenne, odvod do ZP nie je (lebo je poistencom štátu, ak by to bola odmena alebo PP, tak sa odvádza aj ZP) a do SP je to z DOPČ len starobné poistenie a daň na DÚ. (o vrátenie dane sa dá použiť podaním si Daňového priznania do 31.03. každoročne)
silvia
04.09.14,06:34
..a zamestnávateľ odvádza za neho okrem starobného poistenia ešte úrazové, garančné a rezervný fond. Je tak?
Čo sa týka nepravidelného príjmu-ak dohoda začne aj skončí v tom istom mesiaci, nepovažuje sa za dohodu s pravidelným príjmom.. prihlásiť treba dôchodcu ako dohodára s nepravidelným príjmom?
Ronyxx
04.09.14,08:22
áno, s tým súhlasím.
Ronyxx
04.09.14,08:27
mám takú informáciu, že všetky dohody, ktoré sú uzatvorené a zároveň ukončené v tom istom mesiaci - sa považujú za dohody nepravidelné. V tomto prípade dôchodca mal pôvodne vykonať prácu počas jedného mesiaca. Bol preto prihlásený na nepravidelný príjem. Ide mi len o to ako to je s odvodmi u dôchodcu pracujúceho na nepravidelný príjem. Ten kto navrhol takéto zákony to isto nepoužíva v praxi ... kebyže áno, už by bola na stole nejaká novela
LydaLyda
06.09.14,18:27
Romyxx píše, kedy je to nepravidelný príjem. Zamestnanec s nepravidelným príjmom pracujúci na základe

- Dohody o vykonaní práce,
- Dohody o pracovnej činnosti

(nie je poberateľom starobného dôchodku, poberateľom invalidného dôchodku, poberateľom výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, poberateľom invalidného výsluhového dôchodku, poberateľom predčasného starobného dôchodku), za takéhoto zamestnanca bude zamestnávateľ u NEpravidelného príjmu z dohôd platiť odvody do ZP, StP, InP, ÚP, RzFS a GP (obce neplatia GP, ale ich rozpočtové organizácie už platia aj GP), celkom 32,8%
Katy a R
06.09.14,19:57
Ronyxx - stretla som sa s tým v pracovnej agentúre - tiež robia zmluvy len v jednom mesiaci - presne preto, aby šlo o nepravidelný príjem .... vtedy sa neplatí ani NP, ani PvN - to všeobecne všetkým. A starobní dôchodcovia majú ešte inak - podľa zákona o SP ešte neplatí ID (pozri tab platenia odvodov na stránke SP )
A pre zák o ZP - pokiaľ viem, tak príjem dôchodcu z dohody nie je zárobkovou činnosťou - viď §10b