atane
03.09.14,15:22
Prosím Vás, dovolenka odborných zamestnancov je podľa ZP + kolektívna zmluva alebo majú dovolenku ako pedagogický zamestnanci?
ďakujem
andree77
03.09.14,17:50
ako pedagog.zamestnanci
atane
03.09.14,18:02
Ďakujem