vecurka777
03.09.14,19:29
Chcem sa opýtať, v akom zákone je ustanovenie zamestnávateľa o povinnosti preplácať zdravotnú prehliadku. Zamestnávateľ ma po nástupe po rodičovskej dovolenke poslal na zdravotnú prehliadku, lebo vraj ináč nemôžem vykonávať svoju prácu. V tej správe o zdravot. prehliadke malo byť napísané, že som fyzicky a psychicky schopná vykonávať svoju prácu učiteľky. Zaplatila som 12€, ktoré mi zamestnávateľ odmieta preplatiť, lebo vraj ja chcem pracovať, tak ja si to mám zaplatiť. Za radu vopred ďakujem
ivka70
03.09.14,19:37
Jednou zo základných povinností, ktorú musí v zmysle ustanovenia § 6 ods, 1 písm.q) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vykonať v záujme zabezpečenia bezpečnostia a ochrany zdravia pri práci , zamestnávateľ vykonať, je zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada.

V odseku 11 § 6 uvedeného zákona je výslovne stanovené, že náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný znášať zamestnávateľ; tieto náklady zamestnávateľ nesmie presunúť na zamestnanca.

http://karierainfo.zoznam.sk/cl/100514/1356793/Zdravotna-prehliadka-zamestnancov--Kto-ju-uhradza-
willma
03.09.14,20:48
lepšie by som to nedala :)
vecurka777
04.09.14,20:48
Dnes som to ukázala zamestnávateľovi a vraj som si to zle ja vysvetlila. Lebo vraj to žiadna škola neprepláca prehliadky. Len ja som ten zákon zle pochopila. Už neviem ako mám ďalej postupovať.
ivka70
04.09.14,20:51
Oznam mu, ze sa obráti sna Inšpektorát prace s dotazom, kto z vás dvoch si zákon vysvetľuje zle. A aj to urob, požiadajú príslušný Inšpektorát prace o stanovisko.
Škola je taký istý zamestnávatel ako každý iný, platia pre ňu rovnaké zákony.
willma
04.09.14,20:52
presne ako Ti napísala Ivka - zákonník práce a zákon o BOZP platí pre všetkých - teda aj pre školstvo