jankra
03.09.14,21:07
Dav
03.09.14,21:52
Najprv treba presvedčiť zodpovedného človeka, že mzda sa udáva v hrubom. Ak s ním reč nebude :
1. odpracované hodiny vynásobiť čistou mzdou
2.ak uplatňuje zamestnanec nezdaniteľnú časť, nezdaniteľné minimum odpočítať od vypočítanej sumy v bode 1. (316,94 EUR)
3. z čiastky nad nezdaniteľnú časť vypočítať daň - toto je 81 %, daň je 19 %, spočíta sa dokopy nezdaniteľná časť + zdaniteľná časť+vypočítaná daň. Toto je základ pre výpočet odvodov, 86, 6 %. Odvody zamestnanca sú spolu 13,4 %. Spočítať obidve hodnoty a -+ zaokrúhľovanie máme hrubú mzdu zamestnanca.
Príklad : 3 E na hodinu, x8 hodín, x20 dní = čistá mzda 480,- E. -316,94 =163,06,(81%) 163x19/81=38,23 daň, základ pre poistné 201,23+316,94=518,17 základ pre odvody. Odvody 80,18 +518,17 =598,35
Na kontrolu http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/kalkulator-cistej-mzdy-2014.php a metódou aproximácie (veľa, málo, ešte menej,priveľa, sa trafíme do požadovanej hodnoty.