batorek
03.09.14,20:23
Prosím chcem sa spýtať ak zamestnanec podal výpoveď ku dňu 28.08.14 a zamestnávateľ stým súhlasil aký paragraf tam bude 60 dohodou?? , lebo on na žiadosť napísal § 67. Nemusí sa dodržať výpovedná lehota, lebo on odchádza z jedného dňa na druhý.?? Ešte tak mimo otázky zamestnávateľ keď súhlasí s výpoveďou nemá právo mu zadržať mzdu??? Otvára si živnosť.
ďakujem batorek
ivka70
03.09.14,20:58
Ak chce skončí 28 .8., nemôže ísť o vypoved a paragraf 67 - to by musel ešte počas výpovednej doby riadne pracovať.
Teda musí ísť o dohodu o ukončení PP podľa paragrafu 60.

Na zadržanie mzdy musí byt padny a hlavne zákonný dôvod, ukončenie PP dohodou skutocne nie je dôvodom.
kopretinka
03.09.14,21:06
to som nepochopila,že ak zamestnávateľ súhlasí,tak z akého dôvodu by mu mal zadržať mzdu??? :eek:
právnik-probono
04.09.14,17:26
Listiny sa posudzujú hlavne podľa obsahu a zámeru sledovanom v ňom.

V tomto prípade sa jedná s najväčšou pravdepodobnosťou o návrh výpovede dohodou zo strany zamestnanca, ku ktorej, ako uvádzate, sa pripojil aj zamestnávateľ akceptáciou. Správnym paragrafovým znením mal byť §60 ZP, ale ak z obsahu listiny vyplýva zámer ukončiť PP dohodou, uvedenie chybného § nie je dôvodom na spochybnenie dohody. Obzvlášť ak návrh dohody bol vykonateľne (dokázateľne) prijatý aj zamestnávateľom. Pracovný pomer zanikne ku dňu, ku ktorému bola výpoveď dohodnutá, tj. ku dňu 28.8. 2014.

Mzda sa štandardne zadržuje iba v prípade ak zamestnanec spôsobí zamestnávateľovi nejakú škodu, ktorá sa následne zo zadržanej mzdy uspokojuje.