slavienka
04.09.14,09:55
Mali sme zamestnankyňu, ktorá bola po jednej materskej - rodičovskej, nastúpila na ďalšiu bez toho, aby odpracovala deň v práci. Má nárok na dovolenku za ten rok, v ktorom bola na materskej?
ivka70
04.09.14,10:11
Ma narok na dovolenku, pretoze materska dovolenka sa pre potreby vypoctu naroku na dovolenku povazuje za odpracovany cas.
Cize ak v tom roku "odpracovala" viac ako 60 dni na MD, ma narok na rocnu dovolenku, kratenu o dni RD, ak ich bolo viac ako 100.

A hovori o tom priamo Zakonnik prace.

Dovolenka za kalendárny rok
§ 101

Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú.

§ 109
Krátenie dovolenky
...
(2) Dovolenka sa zamestnancovi nekráti za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá, a za obdobie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1.
...
veronikasad
04.09.14,10:27
Doplň presné obdobia materskej a rodičovskej dovolenky