AdrianaA
04.09.14,09:57
Dôchodca nám dozoroval jednu väčšiu zákazku na základe zmluvy o dielo.
Práca trvala 2 mesiace a jeho príjem bude 1580,- EUR. Iný príjem v tomto roku nebude mať. Podľa môjho názoru DP nebude podávať a ani ZP nebude platiť za 2014 pri ročnom zúčtovaní.