Marca1
04.09.14,18:51
Nova zamestnankyna nastupila do zamestnania dna 9.5.2014 po ukoncení rodičovskej dovolenky s hr.mzdou 1200€. Zistila, že znova otehotnela. Dňa 10.6.2014 išla na PN z dôvodu rizikového tehotenstva. Dňa 12.8.2014 sa vrátila do práce. Jej tehotenstvo je však naďalej na hrane rizikového. Očakávaný termín pôrodu je 18.1.2015, predpokladaný nástup na materskú dovolenku je 6.12.2014.
Pýtam sa, či sa do minimálneho počtu 90 dní nemocenského poistenia u nového zamestnávateľa počítajú aj víkendy a sviatky, aby sa jej počítala materská z vymeriavacieho základu 1200€, ktorý dostáva u tohto nového zamestnávateľa.
Sociálna poisťovňa jej vypočítala PN z pravdepodobného vymeriavacieho základu (pravdepodobne minimálny) vo výške 13,4167€, z toho 55% je 7,3792€. Postupovala správne? Ja som jej vo výplatnej páske vypočítala nemocenskú dávku z vymeriavacieho základu 1200€.
Vopred ďakujem za odpoveď.
Mila123
04.09.14,17:13
kalendárne dni sa počítajú
veronikasad
04.09.14,17:30
Počítajú sa kal. dní, ale bez obdobia PN