raya1
05.09.14,08:13
Zamestnankyňa je od 14.5.2013 na PN, ktorá trvá.Dnes oznámila, že je od 13.5.2014 na invalidnom dôchodku - miera poklesu 45% a priniesla ukončenie PN, kde je napísané že je od 26.8.2014 práce schopná.
Prosím Vás o vysvetlenie ďalšieho postupu - nárok na dovolenku, ukončenie PP, vyplatenie odstupného, zamestnaná je od 13.11.2006, sme odmeňovaní podľa 553/2003
Ďakujem
veronikasad
05.09.14,08:19
Spočítaj si pracovné dni PN-ky (vrátane sviatkov) za rok 2013
raya1
05.09.14,08:34
Za rok 2013 je to 166 dní PN
veronikasad
05.09.14,08:57
Nárok na dovolenku :
r.2013 (predpokladám, že odpracovala 60 dní) - vznikol nárok na dovolenku za kal.rok, ktorú budeš krátiť z titulu PN - za prvých 100 prac. dní o 1/12, za každých celých ďalších 21 prac.dní o ďalšiu 1/12. Ak si spočítala správne - krátenie ročného nároku bude o 4/12.
r.2014 - nárok na dovolenku nevznikol. Dovolenku za rok 2013 jej môžeš vykázať ako čerpanie po skončení PN a posledným dňom čerpania dovolenky ukončiť pracovný pomer.

K ostatným náležitostiam podľa zák. 553/2003 sa vyjadriť neviem.
raya1
05.09.14,09:03
Veronika, ďakujem..........................ak som dobre počítala, zostatok D z r. 2012 bol 3 dni: 3 + 25 = 28 - čerp.5 = 23 - 8,5 ( krátenie) = 14,5 dňa.
Ten PP ukončiť dohodou podľa §63 bod 1c ?
veronikasad
05.09.14,10:10
Priznanie ID nie je dôvodom na skončenie prac.pomeru. Ak zamestnanec doručil žiadosť o preradenie na prácu zodpovedajúcu zdr.stavu a zamestnávatel pre neho takú prácu nemá, vtedy dáva výpoveď v zmysle § 63 odst. 1 písm. c). Z rovnakého dôvodu môže ukončiť prac.pomer dohodou, ak s tým zamestnanec bude súhlasiť.