korela
05.09.14,17:50
http://wikilovesmonuments.sk/?pk_campaign=Centralnotice ročník 2014 sa dajú zasielať fotografie slovenských pamiatok do konca septembra.
Ako dopadol rok 2013 - víťazi:
http://wikilovesmonuments.sk/?pk_campaign=Centralnotice
Spropagujete Slovensko.
korela
06.09.14,13:35
Kto si občas zájde do wikipédií iných štátov ako našej, zistí, že naša je obsahovo málo naplnená. Stačí ju porovnať s českou a zistíme, aký je obrovský medzi nimi rozdiel. Vždy si položím otázku, prečo tento pomer zotrváva po rokoch i dnes. Je to nezáujmom a ľahostajnosťou prezentovať svoju krajinu, je to nevedemosťou, nedostakom času, čo môže byť príčinou? Napokon slovenská stránka wikipédie slúži predovšetkým nám. Ale pre jej obsahovú nedostatočnosť prechádzame pri získavaní informácií na stránky inojazyčné.
Týka sa to všetkých oblastí. Aj keď človek nájde heslo, končia informácie pri výhonkoch. Prázdne stránky.
Keby sa iniciatívne chytili vytvárania slovenskej stránky wikipédie slovenské vysoké školy cez prednášajúcich až po študentov, určite by došlo k zmene. Rovnako riadiaci pracovníci rôznych inštitúcií ale i bežní ľudia z rôznych odborov, vedomí si svojej erudovanosti.
.
Je september, väčšinou býva krásny a vhodný na fotografovanie. Som zvedavá, či tento rok prevýši záujem o zaslanie foto slovenských pamiatok oproti predchádzajúcim obdobiam.
Podľa mňa to nemusia byť iba budovy, ale i pamätníky, sochy, súsošia. V každom meste i na vidieku vo svojom bydlisku sa niečo dá väčšinou nájsť. Nemusí sa za nimi ani cestovať.
Pouvažujete nad touto ponukou? Je to svojím spôsobom výzva i šanca.