matko6
06.09.14,06:15
Obraciam sa na Vás s otázkou riešenia problému vyučovania náboženstva na našej základnej škole.
Poverený katechét (externý zamestnanec) dekanom farnosti odmieta vyučovať náboženstvo na dohodu a podmieňuje vyučovanie iba ak bude mať pracovnú zmluvu. Doposiaľ všetci externí zamestnanci (katechéti, kapláni atď.) s tým nemali a nemajú žiadny problém. Tento katechét na našej škole vyučuje iba 3 hodiny. Na inej kmeňovej škole, má pracovnú zmluvu, kde vyučuje 15 hodín.
Po dnešnom rozhovore s dekanom farnosti mi bolo oznámené, že pravdepodobne náboženstvo na našej škole nebude vyučovať nikto ak nepodpíšem pracovnú zmluvu.
Je možné, aby vyučoval náboženskú výchovu aj nekvalifikovaný pedagóg z našej školy? Myslím, že musí mať odporúčanie (súhlas) dekanátu.
Je možné, aby podmieňoval niekto vyučovanie pracovnou zmluvou?
Nechcel by som to hnať do krajnosti.
Neviem či sa mám obrátiť na Diecézny katechetický úrad a či sú vôbec kompetentní riešiť takéto spory.
Prosím poraďte ako postupovať ďalej.
Ďakujem
Peggynka
06.09.14,07:59
http://www.vychodnydistrikt.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=351:pracovno-pravne-vzahy-pre-vyuujucich-naboensku-vychovu&catid=61:evanjelicke-nabozenstvo&Itemid=69
Myslím,že na vyučovanie náboženstva je na Slovensku dosť adeptov; mnohí absolventi sociálnej práce majú štátnice z teológie :eek: ,riešila by som to hľadaním nového vyučujúceho.Títo absolventi majú kvalifikáciu :)
https://www.google.sk/?gws_rd=cr&ei=jK8KVNm2DKvnygOmgYG4Bw#q=kvalifika%C4%8Dn%C3%A9 +predpoklady+u%C4%8Dite%C4%BEa+n%C3%A1bo%C5%BEenst va