miroslav.t
06.09.14,22:11
Za prve sa ospravedlnujem ak to nepatri do tejto rubriky, ale mam otazocku ohladne toho, ze som invalidny dochodca a chcel by som pracovat v statnej sprave v policajnom zbore presnejsie v kriminalke ci by som mohol ziadat o prijatie do zamestnania? Psychotestami by som presiel uz som ich raz absolvoval a fyzickymi testami v momentalnom zdravotnom stave by som pravdepodobne tiez presiel.
Najviac ma zaujima co musim absolvovat aby som mohol byt kandidatom na post v kriminalke, lebo jedine podmienky kt. som nasiel boli len pre prijatie do PZ a nie do kriminalky ci tam nieje rozdiel?
Za odpoved dakujem
lujza.j
06.09.14,22:24
http://www.minv.sk/?podmienky-prijatia
odbor kriminálnej polície je súčasťou PZ...

tu si tiež niečo chcel.....http://www.porada.sk/t248272-prenajom-od-rodiny.html
Mária27
07.09.14,11:11
Ak chceš byť radovým zamestnancom, tak sú to podmienky so PZ.
Ak by si chcel byť vyšetrovateľom, pozri zákon č. 73/1998 o štátnej sluţbe príslušníkov Policajného zboru ...

§ 34
Určenie za vyšetrovateľa
(1) Policajta za vyšetrovateľa určuje minister.
(2) Za vyšetrovateľa možno určiť policajta, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo, bezpečnostné služby alebo v študijnom programe bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a ako vyšetrovateľ čakateľ v prípravnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe úspešne vykonal záverečnú
vyšetrovateľskú skúšku. Záverečná vyšetrovateľská skúška sa nevyžaduje u policajta, ktorý vykonal štátnu záverečnú skúšku z teórie vyšetrovania.
(3) Minister môže výnimočne určiť za vyšetrovateľa aj policajta, ktorý má iné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ako v odbore právo, bezpečnostné služby alebo v študijnom programe bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a úspešne vykonal záverečnú vyšetrovateľskú skúšku.
(4) Dĺžka čakateľskej praxe vyšetrovateľa čakateľa je jeden rok. Výnimku z tejto dĺžky praxe môže udeliť minister len osobám, ktoré majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo alebo bezpečnostné služby alebo policajtovi, ktorý vykonával skrátené vyšetrovanie v trvaní najmenej tri roky.
(5) Vyšetrovateľ čakateľ vykonáva čakateľskú prax podľa plánu prípravy čakateľskej praxe.
(6) Vyšetrovateľ čakateľ môže vykonávať skrátené vyšetrovanie. Vyšetrovateľ čakateľ môže vykonávať aj činnosti vo vyšetrovaní v rozsahu, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(7) Ustanovenia odsekov 5 a 6 sa vzťahujú aj na vyšetrovateľa čakateľa, ktorého čakateľská prax je skrátená podľa odseku 4.
(8) Čakateľskú prax vykonanú na prokuratúre, na súde alebo v advokácii, skončenú úspešne vykonanou záverečnou skúškou môže minister uznať za čakateľskú prax podľa tohto zákona a za záverečnú vyšetrovateľskú skúšku.
lujza.j
07.09.14,11:27
on píše, že chce robiť na kriminálke.....
Mária27
07.09.14,12:06
Ale čo konkrétne? Okrem vyšetrovateľa. kriminálneho spravodajstva a rôznych expertov sú to policajti ... nech si prečíta celý zákon. V prechodných ustanoveniach § 279 je:
(4) Hodnosti v druhom druhu hodností, ktoré patrili
policajtom zaradeným v službe kriminálnej polície
podľa doterajších predpisov, sa považujú za hodnosti
podľa tohto zákona.

Zo zákona o policajnom zbore:
§ 4
(1) Policajný zbor sa člení na službu kriminálnej polície, službu finančnej polície, službu poriadkovej polície, službu dopravnej polície, službu železničnej polície, službu ochrany objektov, službu hraničnej a cudzineckej polície, službu osobitného určenia, službu ochrany určených osôb a inšpekčnú službu; organizačnou súčasťou Policajného zboru je aj útvar kriminalisticko-expertíznych činností, ktorý vykonáva odbornú činnosť a znaleckú činnosť podľa osobitných predpisov.4a)

pozri aj http://www.minv.sk/?sluzba-kriminalnej-policie-kopia
lujza.j
07.09.14,20:27
ved hej všetko sú to policajti...