Ronyxx
08.09.14,09:31
Môže si starobný dôchodca podať dodatočné daňové priznanie (chce požiadať o vrátenie dane) ešte za zdaňovacie obdobie 2010? Aké sú sankcie za takéto oneskorené podanie daňového priznania? Vďaka
Peggynka
08.09.14,11:10
2. Kto môže podať dodatočné daňové priznanie
Ten, kto zistí po lehote na podanie daňového priznania, že jeho daňová povinnosť mala byť nižšia, ako uviedol v daňovom priznaní, môže (ale nemusí) podať dodatočné daňové priznanie. Ak sa tak rozhodne urobiť, musí podať dodatočné daňové priznanie najneskôr do uplynutia štyroch rokov od konca roka:
v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie,
v ktorom bol daňovník povinný zaplatiť daň bez povinnosti podať daňové priznanie,
v ktorom daňovníkovi vznikol nárok na vrátenie nadmerného odpočtu alebo nárok na vrátenie dane.
Zákon umožňuje podať dodatočné daňové priznanie aj v prípade, ak daňovník zistí, že jeho daňová povinnosť má byť nižšia, ako bola správcom dane vyrubená. Toto sa však týka len uplatnenia takých skutočností, ktoré neboli predmetom daňovej kontroly alebo opakovanej daňovej kontroly.
veronikasad
08.09.14,12:35
Dôchodca môže podať DP aj za rok 2010, treba ale zvážiť či preplatok dane nebude nižší ako príp. pokuta, ktorú z DU dostane za neskoré podanie DP.
Pretože aj keď mu nevznikla povinnosť podať DP, ak ho podá po termíne, DU vyrubí sankcie ...
Mária27
08.09.14,13:34
V roku 2010 nepodal žiadne daňové priznanie?
Ronyxx
09.09.14,07:51
neviete mi povedať od čoho závisí výška sankcie? na základe čoho ju počítajú
juzek691
09.09.14,08:55
30 €
Mária27
09.09.14,09:27
Ak nemusí starobný dôchodca podať priznanie, nemal by platiť ani pokutu, nie?
Kamoška podávala práve z roku 2010, boloto dodatočné na vrátenie dane, ale v roku 2010 podala tiež (len nezahrnula všetko). Pokutu neplatila.
kn-alka
09.09.14,09:30
ak bolo podané riadne DP a potom sa podá dodatočné - nie je pokuta
ak nebolo podané riadne (aj keď nemuselo byť podané), už nevieš podať dodatočné, nakoľko neexistuje riadne..... podáva sa riadne DP po lehote a to je už pokutované.
Mária27
09.09.14,09:31
Aha, ked som skrátka poriadna, pokuty nepoznám :)
Peggynka
09.09.14,09:48
Keď sa priznáš :eek:,tak platíš polovicu :) a keď požiadaš o odpustenie,tak je to štátna dotácia :confused: najhoršie je,keď ťa nachytajú :D