maluja
08.09.14,10:47
Ako je to s absenciou pri dohode o pracovnej činnosti a sociálnou poisťovňou? Máme dohodu o PČ - a zamestnanec nepriešiel do práce a neberie telefon, len odkázal že viac nepríde. Dohoda bola na mesiac. Tak sme mu dali absenciu a odhlásili zo soc.poistovne ku koncu dohody. Na poradni soc.poisťovne mi povedali že absenciu dohodára nenahlasujem ale teraz mi zas iná pani povedala že áno a ja neviem čo je správne. A neviem či na mesačnom výkaze má byť počet kalendárnych dní 31 - celý mesiac alebo len 13 - tie za ktoré sa platilo poistenie, a či nahlásiť absenciu alebo nie!
WENUSka
02.10.14,10:36
Ak zamestnanec na dohodu o pracovnej činnosti neprišiel do práce a ani neospravedlnil svoju absenciu, považuje sa táto za neospravedlnenú neprítomnosť v práci.

V sociálnom poistení sa uplatňuje inštitút prerušenia poistenia. Zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti v období, v ktorom:
- čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy podľa osobitného predpisu,
- má neospravedlnenú neprítomnosť v práci,
- je vo výkone väzby alebo vo výkone odňatia slobody,....

Zamestnávateľ je toto prerušenie poistenia oznámi Sociálnej poisťovni zaslaním Registračného listu FO. Vznik prerušenia sa posudzuje rovnako ako zánik povinného poistenia a skončenie prerušenia sa posudzuje ako vznik povinného poistenia.