Alina707
08.09.14,10:59
V školstve som zamestnaná od septembra 2008, v roku 2009 som začala popri zamestnaní študovať kvalifikačné vzdelávanie, ktoré som ukončila v októbri 2011 - neboli mi priznané nijaké kredity- údajne pre nedostatok pedagogickej praxe- je to možné, alebo mi zamestnávateľ má uznať kredity dodatočne?
a ďalšia otázka- momentálne si popri materskej dovolenke robím rigoróznu skúšku- je zamestnávateľ povinný mi uznať kredity? Ak áno, tak koľko? Nepočíta sa mi to ako náhrada za atestačnú skúšku? Ďakujem za odpoveď .... :)
avalik
08.09.14,11:04
pozri § 47a a § 47b zákona č. 317/2009 + § 14 zákona č. 553/2003

aktuálne znenia zákonov nájdeš na www.zakonypreludi.sk